KMA-SYSTEM

Det enkla, smarta sättet att dokumentera på projektet, registrera ÄTOR och avvikelser samt uppfylla KMA-kraven för arbetsmiljö och hälsa.

Ditt kompletta ledningssystem

KMA Pro
 • Skapa dina egna formulär och checklistor
 • Fotodokumentation
 • Avvikelserapport
 • Riskbedömning
 • Kvalitetsavvikelse
 • KMA-handbok
 • Formulärbibliotek
 • Dokumentera ÄTOR
 • Förbättringsförslag och positiva observationer

Ditt enkla ledningssystem

KMA Standard
 • Skapa dina egna formulär och checklistor
 • Fotodokumentation
 • Dokumentera ÄTOR

Ditt enkla ledningssystem

KMA Standard
 • Skapa dina egna formulär och checklistor
 • Fotodokumentation
 • Dokumentera ÄTOR

FÖRDELARNA MED ATT DOKUMENTERA KVALITET, MILJÖ, ARBETSMILJÖ

 • Bättre arbetsmiljö

 • Lägre sjukfrånvaro
 • Minskade kostnader
 • Minskade risker
 • Mindre oönskade händelser
 • Bättre affärskontinuitet
 • Innovativa och proaktiva metoder för förebyggande
 • Bättre omdöme
 • Mer konkurrenskraftig
 • Bra ledarskap och aktivt engagemang från anställda
0
Antal KMA-användare i SmartDok
0
Antal företag som använder KMA i SmartDok

TILLBUD BEROR OFTA PÅ SAMMA TYP AV RISKBETEENDE

Mer info om KMA Pro
Mer info om KMA Standard
0
Dödliga arbetsolyckor i Sverige 2019
0
Rapporterade arbetsolyckor i Sverige 2018

Ett välfungerande avvikelsesystem

Lagen kräver att arbetsgivare har ett system för att hantera avvikelser. Ett välfungerande avvikelsesystem identifierar vad som har skett, varför det skedde, korrigerar arbetsförhållandet och säkerställer att det inte sker igen.

Med en molnbaserad lösning som SmartDok kan du göra allt direkt från mobilen. Du kan också bifoga GPS-spårade bilder, samt knyta händelsen direkt till ett projekt, eller en maskin. Rapporten skickas direkt till behandlingsansvarig. Då kommer man snabbast möjligt igång med att analysera situationen, och kan vidta åtgärder för att undvika att liknande inträffar på nytt.

KONTAKTA OSS FÖR DEMO PÅ KMA PRO
KONTAKTA OSS FÖR DEMO PÅ KMA STANDARD