KMA-SYSTEM

KMA-SYSTEM

Ditt kompletta KMA-system
i en app

Det enkla, smarta sättet att dokumentera på projektet, registrera ÄTOR och avvikelser samt uppfylla KMA-kraven för arbetsmiljö och hälsa.

Ditt kompletta KMA-system i en app
Ditt kompletta KMA-system i en app

Ditt kompletta KMA-system
i en app

Det enkla, smarta sättet att dokumentera på projektet, registrera ÄTOR och avvikelser samt uppfylla KMA-kraven för arbetsmiljö och hälsa.

Ditt kompletta KMA-system i en app

KMA Standard

 • Skapa dina egna formulär och checklistor
 • Fotodokumentation
 • Dokumentera ÄTOR
 • Avvikelserapport
 • Riskbedömning
 • Kvalitetsavvikelse
 • KMA-handbok
 • Formulärbibliotek
 • Förbättringsförslag och positiva observationer

KMA Pro

 • Skapa dina egna formulär och checklistor
 • Fotodokumentation
 • Dokumentera ÄTOR
 • Avvikelserapport
 • Riskbedömning
 • Kvalitetsavvikelse
 • KMA-handbok
 • Formulärbibliotek
 • Förbättringsförslag och positiva observationer

Tillbud beror ofta på samma typ av riskbeteende

Då tillbud sker oftare än olyckor kan du spåra orsakerna bakåt i tiden och därmed förhindra en olycka innan den inträffar. Du kan lättare fokusera på förbättringar och att reducera risker i ett tidigare skede och därmed öka säkerheten. Det är viktigt att de anställda uppmuntras att rapportera tillbud i samma utsträckning som faktiska olyckor.

Det är ingen tvivel om att en bra rapporteringskultur har många fördelar. Först och främst rapporterar man för att förebygga olyckor och oönskade händelser för att förhindra personskador och i värsta fall dödsolyckor, men även avvikelser gällande miljön, utrustning, maskiner, materiella frågor, ekonomi och inte minst rykte.

Drunknar du i pärmar och papper?

Låt inte KMA-pärmarna ta livsglädjen ifrån dig, skicka papperna till molnet med branschens mest användarvänliga KMA-system.

pärmar och papper
pärmar och papper

Drunknar du i pärmar och papper?

Låt inte KMA-pärmarna ta livsglädjen ifrån dig, skicka papperna till molnet med branschens mest användarvänliga KMA-system.

pärmar och papper

SmartDok är utvecklat i samarbete med bygg- och anläggningsbranschen

8 anledningar till varför du bör använda SmartDok i ditt KMA-arbete

Läs mer

Få full kontroll på avvikelserna med ett digitalt verktyg
Få full kontroll på avvikelserna med ett digitalt verktyg

Läs mer

HMS och KMA blir allt viktigare i dagens samhälle. Ju enklare det är att utföra arbetsuppgifter inom dessa områden
KMA-modulen i SmartDok är lika enkel som genial!

Läs mer

i valde Smartdok för att det var den leverantör som stämde bäst överens med våra krav på en tidsrapporteringsapp. Samt att den verkade vara lätt och pedagogisk, säger Therese Murhagen på Pierre Entreprenad
Lätt och pedagogisk tidrapportering

Läs mer

KMA Checklista-modul i SmartDok
KMA/Dokumentation i SmartDok

Läs mer

Bättre och smidigare projektuppföljning, samt mindre administration
Mindre administration och bättre projektuppföljning med SmartDok!

Läs mer

Jag vill ha en demo!

SmartDok används för närvarande av 3 500 små och stora byggföretag.