KMA-SYSTEM

KMA-SYSTEM

Ditt kompletta KMA-system
i en app

Det enkla, smarta sättet att dokumentera på projektet, registrera ÄTOR och avvikelser samt uppfylla KMA-kraven för arbetsmiljö och hälsa.

Ditt kompletta KMA-system i en app
Ditt kompletta KMA-system i en app

Ditt kompletta KMA-system
i en app

Det enkla, smarta sättet att dokumentera på projektet, registrera ÄTOR och avvikelser samt uppfylla KMA-kraven för arbetsmiljö och hälsa.

Ditt kompletta KMA-system i en app

Tillbud beror ofta på samma typ av riskbeteende

Då tillbud sker oftare än olyckor kan du spåra orsakerna bakåt i tiden och därmed förhindra en olycka innan den inträffar. Du kan lättare fokusera på förbättringar och att reducera risker i ett tidigare skede och därmed öka säkerheten. Det är viktigt att de anställda uppmuntras att rapportera tillbud i samma utsträckning som faktiska olyckor.

Det är ingen tvivel om att en bra rapporteringskultur har många fördelar. Först och främst rapporterar man för att förebygga olyckor och oönskade händelser för att förhindra personskador och i värsta fall dödsolyckor, men även avvikelser gällande miljön, utrustning, maskiner, materiella frågor, ekonomi och inte minst rykte.

Frågor och svar om KMA

Dokumenterar med bilder

Wester’s Group använder SmartDok för att dokumentera. Här ser vi en arbetare som dokumenterar genom att ta en bild.

Dokumenterar med bilder

Wester’s Group använder SmartDok för att dokumentera. Här ser vi en arbetare som dokumenterar genom att ta en bild.

Drunknar du i pärmar och papper?

Låt inte KMA-pärmarna ta livsglädjen ifrån dig, skicka papperna till molnet med branschens mest användarvänliga KMA-system.

Drunknar du i pärmar och papper?

Låt inte KMA-pärmarna ta livsglädjen ifrån dig, skicka papperna till molnet med branschens mest användarvänliga KMA-system.

SmartDok är utvecklat i samarbete med bygg- och anläggningsbranschen

Varje år registreras hela 40-60 arbetsrelaterade dödsfall i Sverige. Och Bygg- och anläggningsindustrin är den bransch med flest dödsfall per år.
Ett KMA-system i mobilen kan göra ditt företag till KMA-vinnare

Läs mer

Mall för KMA-handbok
Certway + SmartDok = Tydlig KMA-handbok

Läs mer

Drömmer du om ett användarvänlig KMA-system? SmartDok
Drömmer du om ett användarvänlig KMA-system?

Läs mer

Certifiera företaget för ISO 9001 och ISO 14001 med SmartDok

Läs mer

God dokumentation är viktigt för norska GraveTjenesten AS för att kunna utarbeta korrekta fakturor och dokumentera ett bra arbete.
Dokumenterar projekten bättre med foton

Läs mer

Bildefunksjonen i SmartDok oppdaterer GPS og vegreferanse
En bild säger mer än 1000 ord!

Läs mer

Jag vill ha en demo!

SmartDok används för närvarande av 3 750 små och stora byggföretag.