Ta kontakt med oss vid intresse av enstaka moduler eller om ni är fler än 20 användare

Betalningsvillkor

SmartDok går att teckna med olika betalningsintervall.

Vi erbjuder kvartalsvis och årsvis betalning. Oavsett betalningsintervall är abonnemangstiden 12 månader. Fakturering sker vid start av tjänsten.

Under pågående abonnemangsperiod kan du enbart byta till ett dyrare paket, inte ett billigare. Detsamma gäller antalet användare och tillval. Vid byte till ett dyrare paket eller utökning av användare börjar det nya priset gälla från den dagen bytet sker. Du betalar då för mellanskillnaden för den resterande delen av abonnemangsperioden.

Du kan när som helst avsluta ditt abonnemang. Abonnemanget fortlöper tills abonnemangsperioden är slut och du har fortsatt tillgång till SmartDoks tjänster under denna tid. Betald abonnemangsperiod återbetalas inte.

  • Priserna redovisas utan moms.
  • Abonnemanget förnyas ytterligare 12 månader automatiskt när abonnemangsperioden löpt ut såvida inte abonnemanget har sagts upp skriftligen till support@smartdok.se innan den nya perioden påbörjats.
  • 30 dagar betalningsvillkor
  • Rörliga kostnader betalas i efterskott och betalas årsvis.