KVALITETSAVVIKELSE

KVALITETSAVVIKELSE

Upplever du avvikelser i leverans eller utförande?

SmartDok gör avvikelsehanteringen i företaget mycket enklare

Jag ønskar pris och demo på KMA Pro

Upplever du avvikelser i leverans eller utförande?

SmartDok gör avvikelsehanteringen i företaget mycket enklare

Jag ønskar pris och demo på KMA Pro
Bildefunksjon i SmartDok appen

Ett rapporteringssystem hjälper till att identifiera områden som har förbättringspotential och underlättar prioriteringar och åtgärder. Det är vanligtvis upp till arbetsledarna att planera åtgärder och och genomföra prioriteringar. Eftersom alla i verksamheten bidrar till rapporteringen har man möjlighet att upprätta statistik, dokumentation och konstatera fakta. På detta sätt kan det viktiga KMA-arbetet styras i önskad riktning och enligt uppsatta mål.

Jag vill ha en demo!

SmartDok används för närvarande av 3 000 små och stora byggföretag.

Boka demo