MATERIALÅTGÅNG OCH TRANSPORTER

MATERIALÅTGÅNG OCH TRANSPORTER

 Få kontroll på materialet och transporter

Använd telefonen för att registrera materialåtgång eller transport av singel, sand och grus

Kör du massa och grus, levererar material, producerar krossad sten?
Kör du massa och grus, levererar material, producerar krossad sten?

 Få kontroll på materialet och transporter

Använd telefonen för att registrera materialåtgång eller transport av singel, sand och grus

Kör du massa och grus, levererar material, producerar krossad sten?
  • Rapportera varor med kategori mot projekt
  • Anpassa transportlistan efter dina behov
  • SmartDok får du tre möjligheter i ett; förbrukning – produktion – transport
  • Importer prislistan direkt in i SmartDok
  • Få tillgång till detaljerade rapporter som ger ett rätt korrekt faktureringsunderlag
  • Använda mobilen
Anpassa transportlistan efter dina behov
Anpassa transportlistan efter dina behov

Kör du transporter och vill ha mer kontroll?

Här är några tips som hjälper dig att få bättre kontroll, mer lönsamhet och mindre svinn

Anpassa transportlistan efter dina behov

Kör du transporter och vill ha mer kontroll?

Här är några tips som hjälper dig att få bättre kontroll, mer lönsamhet och mindre svinn

Bedriver ni transportverksamhet och önskar ökad kontroll?

– Kunden får ett korrekt underlag utifrån det arbete vi har gjort, och en översikt på den korrekta varuförbrukningen. Inga kunder gillar när fakturan inte överensstämmer med vad som faktiskt har blivit gjort. Man skulle kunna säga att varuförbrukningen i SmartDok är som en projektredovisning för oss.
Vidar Solberg, Fjell- og Anleggsteknikk

Kör du massa och grus, levererar material, producerar krossad sten?

Företag har nu bättre kontroll när material och tid loggas i ett digitalt system jämfört med när det sköttes med listor skrivna på papper. Genom att undvika avvikelser kan byggfirmor dra stora fördelar. Detta har byggfirmor över hela Sverige erfarit med hjälp av goda uppföljningsrutiner och genom användning av SmartDok.

Företag kan nu kontrollera varje morgon vad som lagts in i SmartDok dagen innan. Vid tillfälle att tid och material glöms bort, kan de anställda kontaktas och fel rättas upp direkt. Detta kräver bättre uppföljning ute på fältet, men det lönar sig.

Skillnaden är gigantisk mot tidigare då papper och penna används, tillsammans med kontroller varannan vecka. Användningen av material analyseras nu direkt medan det är ”hett” istället för att sitta och gissa två veckor senare, vilket antingen orsakar att något glöms eller att något läggs på för mycket.

SmartDok är utvecklat i samarbete med bygg- och anläggningsbranschen

i valde Smartdok för att det var den leverantör som stämde bäst överens med våra krav på en tidsrapporteringsapp. Samt att den verkade vara lätt och pedagogisk, säger Therese Murhagen på Pierre Entreprenad
Lätt och pedagogisk tidrapportering

Läs mer

Bedriver ni transportverksamhet och önskar ökad kontroll?
Tips som hjälper dig att få bättre kontroll

Läs mer

Hur ska man dokumentera alla maskintimmar?
Varför SmartDok är så värdefullt för en bygg- och maskinentreprenör

Läs mer

Få korrekt dokumentation – PREMON AB löste det med SmartDok
Sparar mängder av tid med ett digitalt tidrapporteringssystem

Läs mer

Bättre och smidigare projektuppföljning, samt mindre administration
Mindre administration och bättre projektuppföljning med SmartDok!

Läs mer

Karolina Gustavsson SmartDok
Från papperslappar till digitalt system

Läs mer

Jag vill ha en demo!

SmartDok används för närvarande av 3 500 små och stora byggföretag.