VARFÖR VÄLJA TIDRAPPORTERING FRÅN SMARTDOK?

Vi valde Smartdok för att det var den leverantör som stämde bäst överens med våra krav på en tidsrapporteringsapp. Samt att den verkade vara lätt och pedagogisk

Therese Murhagen, Pierre Entreprenad AB

Sättet vi sparar administration på i alla led tillsammans med möjligheten till att enkelt följa upp tid i projekt och närvaro i projekten är de största fördelarna med SmartDok.

Sarah Hector, Kanonaden AB
Kontakta oss
SE VIDEO OM TIDRAPPORTERING