AVTALSVILLKOR

AVTALSVILLKOR

Nedan finner du avtalsvillkor samt personuppgiftsbiträdesavtal (Data Processing Agreement), även kallat PUB-avtal eller GDPR-avtal.
Vi har utformat tydliga avtal för att främja transparens och öppenhet mellan oss och våra användare. Klicka nedan för att ladda ner dokumenten och lära dig mer om vad det innebär att vara en del av SmartDok.