SAMHÄLLSANSVAR

SAMHÄLLSANSVAR

Vi tar vårt samhällsansvar på allvar

Vår produkt reducerar våra kunders koldioxidavtryck

Samhällsansvar
Samhällsansvar

Vi tar vårt samhällsansvar på allvar

Vår produkt reducerar våra kunders koldioxidavtryck

Samhällsansvar

EFFEKTIVISERAR OCH DIGITALISERAR

Digitalisering av arbetsplatsen blir viktigare och viktigare. Pappersbaserade lösningar tar både längre tid, kostar mer och är sämre för miljön. I dag använder 2500 bygg- och anläggningsföretag vår lösning för elektronisk datainsamling, som reducerar antalet utskrifter, kopiering, och inte minst tidsåtgången vid manuella registreringar. I dag ersätter vi checklistor, timlistor, avvikelserapportering, fakturor och många andra delar av verksamheten med digitala lösningar.

Vi i SmartDok är stolta över att kunna leverera en lösning som bidrar till minskade koldioxidutsläpp. Låt oss göra din datainsamling molnbaserad!

MINDRE PAPPER – MINDRE BORTKASTAD KÖRNING

Digitala lösningar som SmartDok reducerar inte bara papperskonsumtionen, utan även behovet av fysiska leveranser. Detta kan i sin tur minska C02-utsläppen tillknutna frakt och försändelser.
Du behöver inte slösa energi på att fysiskt lämna in timlistor, avvikelserapporter eller annan datainsamling från företagets olika projekt. Inte behöver du heller längre skicka in fakturor eller löneuppgifter i posten. Du sparar således miljön på onödig användning av drivmedel och pappersåtgång.
0
CO2 i atmosfären mars 2021 – ppm
0
Sveriges klimatgasutsläpp 2018
Datainsamlingen till våra kunder opererar idag på Microsoft Azure Cloud datacenter. Microsoft har ett stort miljöfokus och alla deras datacenter ska drivas på förnybar energi innan 2025. Till intern kommunikation och lagring av dokumentation använder vi Google G-suite som till 100% drivs på grön energi.
Vi har ett mål att alla våra leverantörer av digitala tjänster ska vara klimatneutrala innan 2025. Läs mer om klimatneutralitet på FN: s webbplats om klimatneutral nu.

MOLNBASERADE LÖSNINGAR

Kraven på energianvändning för databehandling ökar stadigt och vi i SmartDok satsar på grön IT och energisparande med lösningar som hjälper bygg- och anläggningsbranschen att förbättra effektiviteten och reducera pappersanvändningen.
Vår tjänst opererar på nätbaserade servrar, vilket reducerar antalet fysiska servrar som i sin tur reducerar behovet för elektricitet och avkylning.

SPONSOR

Omtanke, och att ge tillbaka till samhället, är viktigt för oss i SmartDok. Vi har i alla år samarbetat med lokala idrottslag, unga talanger, kulturarrangemang och föreningar. Varje år bidrar vi med betydande medel för dessa ändamål, så att barn och ungdomar ska få en bättre vardag och få chansen att uppfylla sina drömmar.
Vi sätter stort pris på att bidra till ditt lokala samhälle. Vi kan inte hjälpa alla, men vi vill väldigt gärna höra från dig.
SmartDok

Jag vill ha en demo!

SmartDok används för närvarande av 3 750 små och stora byggföretag.