PAPPER BLIR ÖVERFLÖDIGT

Vi i SmartDok är stolta över att kunna leverera en lösning som bidrar till minskade koldioxidutsläpp
FN:S HÅLLBARHETSMÅL
0
Hur många företag har i dag har digitaliserat verksamheten med SmartDok?
0
Hur många skickar in sina timlistor digitalt med SmartDok?

GRÖN IT

Datainsamlingen till våra kunder opererar idag på Microsoft Azure Cloud datacenter

Datainsamlingen till våra kunder opererar idag på Microsoft Azure Cloud datacenter. Microsoft har ett stort miljöfokus och alla deras datacenter ska drivas på förnybar energi innan 2025. Till intern kommunikation och lagring av dokumentation använder vi Google G-suite som till 100% drivs på grön energi.

Vi har ett mål att alla våra leverantörer av digitala tjänster ska vara klimatneutrala innan 2025. Läs mer om klimatneutralitet på FN: s webbplats om klimatneutral nu.

MICROSOFT AZURE OCH KLIMAT
GOOGLE:S ANVÄNDNING AV FÖRNYBAR ENERGI

SAMARBETE MED LAG OCH FÖRENINGAR

Fotballlag
KONTAKTA OSS FÖR DEMO OCH PRIS PÅ SMARTDOK