Cat 320E

– Det bästa med appen är att man kan regga on-the-go!

Ruskträsk Entreprenad använder sig mycket av fotodokumentation där de anställda fotar sina arbeten och skickar in direkt i appen

– De anställda kan inte skylla på att de glömt något. Telefonen har man i regel alltid med sig, säger Anders.

Det är också bra att man kan lägga in bilder och dokumentera mot projekt.

– Dessutom kan man backa tillbaka till föregående år och exempelvis se vart man lagt rör och kablar. Nu är det helt enkelt svårt att vara utan appen, säger Anders.

Anders Linder, en av ägarna till Ruskträsk Entreprenad AB, satt för ett par år sedan med svårhanterlig administration på företaget. En admin som sköttes med penna, papper och sedlar. Dessutom kom ohanterligt många samtal, sms och mail från anställda som ville rapportera saker till honom när de glömt sitt sedelhäfte ute på jobb.

När bolaget gick över till SmartDok fick Anders mycket tid över till annat och slapp sitta med onödig administration. Beslutet att gå över till SmartDok gjorde inte bara att han fick mer tid över till sitt vanliga arbete.

– Det gynnade också företaget i stort då inte lika mycket arbete nu faller mellan stolarna, säger Anders.

Tidigare användes sedlar för att föra arbetsjournal

Innan Ruskträsk Entreprenad började använda SmartDok användes sedlar för att föra arbetsjournal. Med detta arbetssättet fanns en mycket hög risk att pengar skulle falla mellan stolarna. Det är inte lika lätt att ta med sig sedelhäften och penna vart man än tar sig och dessutom komma ihåg att föra in informationen. Sedan ska häftena dessutom tas vidare till kontoret för att lämnas in till ansvarig admin.

Under denna tiden var det Anders som arbetade med administrationen i företaget. Han spenderade en stor del av sin tid med att eftersöka dessa häften från sina anställda. Han fick dessutom mer än ofta samtal från anställda ute på jobb som glömt sina häften och ville meddela sina timmar eller mängden material de levererat till en kund.

– Jag vill inte tänka på hur mycket vi bommade förut, innan vi började med SmartDok.

Det är svårt att säga hur mycket vi sparat in men ibland får jag rysningar bara vid tanken av det. Det stora problemet var att mycket riskerade att falla mellan stolarna. Exempelvis att själva arbetet registrerades men att materialet som användes inte gjorde det.

– Vi har helt enkelt sponsrat många av våra arbeten tidigare, berättar Anders.

“Vi använder checklistor i SmartDok mycket”

Bildefunksjon i SmartDok appen

En modul Anders nämner att de använder mer än väntat är checklistan, alltså modulen KMA-system. De använder både standardformulären men har också valt att bygga sina egna formulär och checklistor.

Exempelvis använder de formulär för ÄTA-tilläggsjobb där de kan gå in och exempelvis bocka av varför det blivit en ÄTA (Ändringar, Tillägg och Avgående arbeten).

De använder sig också mycket av fotodokumentation där de anställda fotar sina arbeten och skickar in direkt i appen.

Uppmanar de anställda att föra “dagbok”

Anders nämner att de lägger stor vikt vid att dokumentera arbeten de gör ute hos sina kunder. Appen fungerar därmed nästintill som en dagbok för de anställda där de tydligt beskriver vad de gör under dagarna. Detta är något som också är uppskattat av företagets kunder eftersom det ger dem en bild av vilka förändringar som skett under dagen.

Vad tycker era anställda om appen?

– Våra anställda har fått in rutinen att använda appen varje dag. De tycker om arbetssättet både sett till tidsrapportering och övriga moduler i appen, säger Anders.

Smart krossning

Ruskträsk Entreprenad AB som har sitt säte i Lycksele arbetar med anläggning och entreprenad. De har dessutom en gren med bärgningsbilar och grusföräldling. Bolaget har cirka 35 anställda och ännu fler under sommartid då det är säsong inom branschen.

Bland annat arbetar Ruskträsk Entreprenad med krossning och sortering och nyligen investade man i en anläggning som består av en Evoquip Bison 280 käftkross och ett Evoquip Colt 1000 sorteringsverk.

För tillfället krossar man morän i en täkt som ägs av ett skogsbolag och det krossade och sorterade materialet används som både förstärkningslager och slitlager vid underhåll och nybyggnad av skogsbilsvägar.

– För närvarande har både vi och kunderna mycket jobb så trailerekipagen är i princip fullbelagda, säger Fredrik Linder, vd på Ruskträsk Entreprenad.

Läs mer om Ruskträsk Entreprenads nya krossanläggning från Evoquip i Anläggningsvärlden.

Fredrik Linder - SmartDOK

Fredrik Linder på Ruskträsk Entreprenad har investerat i en krossanläggning från Evoquip. För tillfället krossar man fram vägmaterial åt skogsbolag.

Se hur SmartDok kan göra ditt vardagliga arbete smartare