KMA-HANDBOK

KMA-HANDBOK

Enkel att använda, tillgänglig på mobilen

Identifiera snabbt relevanta procedurer för jobbet som ska utföras

Jag önskar pris och demo på KMA Pro

Enkel att använda, tillgänglig på mobilen

Identifiera snabbt relevanta procedurer för jobbet som ska utföras

Jag önskar pris och demo på KMA Pro
KMA-handbok i appen: användarvänlig, lätt att komma igång med och stor hjälp för det viktiga KMA-arbetet.

Med vår nya KMA-handbok och andra lösning i systemet, har du många bra och användbara lösningar och funktioner som hjälper företag med det viktiga KMA-arbetet och mot en ISO-certifiering om så önskas.

Kvalitet (ISO 9001), Miljö (ISO 14001) och Arbetsmiljö (ISO 45001).

Jag vill ha en demo!

SmartDok används för närvarande av 3 000 små och stora byggföretag.

Boka demo