KMA-arbetets vikt.

Vad innebär det att ha ett fungerande KMA-arbete?

KMA är en förkortning för Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö. Det är tre viktiga områden som alla byggprojekt bör ta hänsyn till.

Kvalitet handlar om att säkerställa att byggprojektet uppfyller de krav som ställs på det, både från beställaren och från branschen. Detta kan handla om allt från att byggmaterialen är av god kvalitet till att byggprocessen är välplanerad och genomförd

Miljö handlar om att minska byggprojektets påverkan på miljön. Detta kan handla om att sortera avfall, minska energianvändningen och använda miljövänliga material och metoder. Anpassningarna ska göras kring allt som berör projektet.

Arbetsmiljö handlar om att skapa en säker och hälsosam arbetsmiljö för alla som arbetar med byggprojektet. Detta kan handla om att använda rätt skyddsutrustning, se till att det finns tillräckligt med utrymme och att arbetsställningarna är ergonomiska.

Det är en konst att bygga med stil och omsorg – men vi gör det enkelt. Kontakta oss så hjälper vi dig komma igång med KMA!

Ha er handbok nära till hands under alla projekt.

Enkelheten med ett KMA-system

Hos oss kan du välja mellan KMA Standard och KMA Pro, välj den som passar ditt företag bäst!

Men vad du än gör, låt inte KMA-pärmarna ta livsglädjen ifrån dig – skicka papperna till molnet! Med en molnbaserad lösning som SmartDok kan du göra allt direkt från mobilen. Du kan också bifoga GPS-spårade bilder, samt knyta händelsen direkt till ett projekt, eller en maskin. Rapporten skickas direkt till ansvarig, vilket gör att situationen snabbt kan analyseras för att sedan kunna vidta åtgärder inför framtiden.

Få igång KMA-arbetet – i molnet är allt i sin ordning. Inte bara en enklare vardag för dig själv utan även för andra i företaget som nu har rutiner, checklistor med en KMA-handbok med sig överallt.

Du slipper helt enkelt allt extra jobb runt omkring, SmartDoks KMA-System går rakt på sak!

Ett bra KMA-arbete bidrar till:

  • Minskad risk för fel och brister, vilket kan leda till lägre kostnader och kortare byggtider.
  • Byggprojekteten får en minskad påverkan på miljön och kan bidra till en mer hållbar framtid.
  • Arbetstagarnas välmående och att de håller sig motiverade, vilket kan leda till ökad produktivitet.

SmartDoks KMA-System är byggbranschens hjälte som du inte visste att du behövde – men nu inte kan vara utan. Genom app eller dator är det enkelt att samla in och analysera data, vilket kan ge en bättre förståelse av hur bygget uppfyller KMA-planen. Den digitala KMA-planen kan också användas för att automatisera vissa uppgifter, vilket kan frigöra tid för andra “roligare” arbetsuppgifter.

Se hur SmartDok kan göra ditt vardagliga arbete smartare