FOTODOKUMENTATION

FOTODOKUMENTATION

Det mest effektiva KMA-arbetet

Vår bildfunktion innehåller alla funktioner som ska förenkla ditt KMA-arbete

Det mest effektiva KMA-arbetet

Vår bildfunktion innehåller alla funktioner som ska förenkla ditt KMA-arbete

Legge til bilder og lokasjon for hendelsen, samt vedlegge filer

SmartDok är utvecklat i samarbete med bygg- och anläggningsbranschen

Varje år registreras hela 40-60 arbetsrelaterade dödsfall i Sverige. Och Bygg- och anläggningsindustrin är den bransch med flest dödsfall per år.
Ett KMA-system i mobilen kan göra ditt företag till KMA-vinnare

Läs mer

Mall för KMA-handbok
Certway + SmartDok = Tydlig KMA-handbok

Läs mer

Drömmer du om ett användarvänlig KMA-system? SmartDok
Drömmer du om ett användarvänlig KMA-system?

Läs mer

Certifiera företaget för ISO 9001 och ISO 14001 med SmartDok

Läs mer

God dokumentation är viktigt för norska GraveTjenesten AS för att kunna utarbeta korrekta fakturor och dokumentera ett bra arbete.
Dokumenterar projekten bättre med foton

Läs mer

Bildefunksjonen i SmartDok oppdaterer GPS og vegreferanse
En bild säger mer än 1000 ord!

Läs mer

Jag vill ha en demo!

SmartDok används för närvarande av 3 750 små och stora byggföretag.