förbättringsförslag och positiva observationer

Nu kan du göra förbättringsförslag och positiva observationer. Detta kan motivera ett ännu bättre KMA-arbete i företaget.

Har du en idé som skulle göra din arbetsplats ännu bättre? Eller vill du uppmärksamma något positivt som har gjorts? Nu kan du fixa detta i SmartDok

Ett bra KMA-system bör göra det enkelt för de anställda att registrera förbättringsförslag.

– Detta kommer att kunna öka engagemanget och ge de anställda större inflytande i att optimera kvalité-, miljö och arbetsmiljö i företaget, säger produktansvarig på SmartDok, Peter Rødberg.

Utöver detta har det funnits en stor efterfrågan att kunna rapportera positiva händelser via SmartDok.

– Det verkar som om kunderna blir mer och mer fokuserade på att få en heltäckande situationbild från sina projekt, och då är positiva observationer ett viktigt komplement till avvikelseregistreringar och annan rapportering.

– Nu erbjuder vi båda dessa rapporteringsalternativ via KMA Pro-modulen, och vi hoppas att detta kommer att tas emot väl av våra kunder, avslutar Peter.

När du skickar in kommer en e-post med rapporten skickas till den ansvariga kollegan. Det är också möjligt att skapa en PDF av rapporten i själva översikten på webben.

Om funktionen

Den gör det möjligt för alla anställda (såväl som registrerade underleverantörer) att rapportera förbättringsförslag eller positiva observationer direkt till det projekt de arbetar med. Rapporteringen kan naturligtvis göras både via webb och app.

Se hur SmartDok kan förenkla ditt vardagliga arbete