MASKINER OCH SERVICE

Bättre överblick
över din
maskinpark

Få en överblick över maskiner, bränsleförbrukning och service

MASKINER OCH SERVICE

Bättre överblick
över din
maskinpark

Få en överblick över maskiner, bränsleförbrukning och service

  • Registrering av maskintimmar på specifika maskiner mot projekt vilket ger dig fullständig kontroll
  • Överblick och kontroll på din maskinpark
  • Kombinera maskinmodulen med KMA-modulen så du kan fylla i checklistor mot maskinerna
  • Få besked om periodiskt underhåll och periodisk besiktning, fel / brister. Till exempel EU-kontroller eller årliga kontroller
  • Reducera maskinskador och minska kostnader genom dokumentation på felmeddelanden, anteckningar och bränsleförbrukning
Varbergs Grävteknik AB
Varbergs Grävteknik AB

SmartDok ger koll på maskinerna

– SmartDok är inte bara ett ordersystem, det är ett kontrollsystem också där man har koll på alla sina enheter. Där får vi koll på när en maskin behöver repareras, till exempel.

Varbergs Grävteknik AB

SmartDok ger koll på maskinerna

– SmartDok är inte bara ett ordersystem, det är ett kontrollsystem också där man har koll på alla sina enheter. Där får vi koll på när en maskin behöver repareras, till exempel.

Dokumenthantering

Har ni många maskiner i företaget, är det kanske önskvärt att ha alla bruksanvisningar, certifikat, licenser liknande förknippade med varje maskin samlade på ett ställe?

Dokumentcentret låter dig koppla dessa dokument till maskinerna i ditt företag, så att alla som använder maskinen har snabb tillgång till dokumenten.

God dokumentation på felanmälningar, anmärkningar och bränsleförbruk

Med denna modul får du en överblick på maskiner och utrustning, när det är dags för service, felanmälningar som har rapporterats, utförda reparationer och hur mycket bränsle man tankat varje maskin med. Denna modul utgör grunden för registrering av maskintimmar, så att du enkelt kan se hur många timmar varje enskild maskin används för respektive projekt.

Har du en maskinpark du önskar få bättre kontroll på?
Du vill kunna reducera maskinskador med hjälp av god dokumenterad uppföljning, som leder till stora besparingar och inte minst förenklar reklamationsprocessen gentemot maskin-leverantörer. Maskinmodulen är som allt annat i SmartDok – lätt att använda, lätt att gilla.

Överblick och kontroll på din maskinpark

Tid för periodiskt underhåll och besiktning

Låt SmartDok hålla dig informerad.

Överblick och kontroll på din maskinpark
Överblick och kontroll på din maskinpark

Tid för periodiskt underhåll och besiktning

Låt SmartDok hålla dig informerad.

SmartDok är utvecklat i samarbete med bygg- och anläggningsbranschen

Hur ska man dokumentera alla maskintimmar?
Förbättrade kalkyler med SmartDok

Läs mer

Jimmy Borgh och pappa Roland Borgh har mycket bra erfarenhet av att använda SmartDok. Appen fungerar för användare i alla åldrar. Kontroll på bränsleförbrukning.
Har du kontroll på firmans bränsleförbrukning?

Läs mer

SmartDok Dokumentcenter är en app som förenklar dokumentdelning i ditt företag. Systemet är enkelt så att du och dina kollegor effektivt kan dela dokument.
Vi lanserar dokumentcenter

Läs mer

Karolina Gustavsson SmartDok
Användarvänligheten i SmartDok är överlägsen

Läs mer

Få översikt över maskinparken, bränsleförbrukning och service.
Har du en maskinpark du önskar få bättre kontroll på?

Läs mer

Bättre och smidigare projektuppföljning, samt mindre administration
Mindre administration och bättre projektuppföljning med SmartDok!

Läs mer

Jag vill ha en demo!

SmartDok används för närvarande av 3 750 små och stora byggföretag.