MASKINER OCH SERVICE

MASKINER OCH SERVICE

Bettre överblick över din maskinpark

Få en överblick över maskiner, bränsleförbrukning och service

Kontakta oss

Bettre överblick över din maskinpark

Få en överblick över maskiner, bränsleförbrukning och service

Kontakta oss
  • Registrering av maskintimmar på specifika maskiner mot projekt vilket ger dig fullständig kontroll
  • Överblick och kontroll på din maskinpark
  • Kombinera maskinmodulen med HMS/KMA-modulen så du kan fylla i checklistor/protokoller mot maskinerna
Jag vill ha en demo
  • Få besked om periodiskt underhåll och periodisk besiktning, fel / brister. Till exempel EU-kontroller eller årliga kontroller
  • Reducera maskinskador och minska kostnader genom dokumentation på felmeddelanden, anteckningar och bränsleförbrukning
Titta på video om maskinmodulen

Tid för periodiskt underhåll och besiktning

Låt SmartDok hålla dig informerad.

Läs mer

Tid för periodiskt underhåll och besiktning

Låt SmartDok hålla dig informerad.

Läs mer

Dokumentcenter

Har ni många maskiner i företaget, är det kanske önskvärt att ha alla bruksanvisningar, certifikat, licenser liknande förknippade med varje maskin samlade på ett ställe?

Dokumentcentret låter dig koppla dessa dokument till maskinerna i ditt företag, så att alla som använder maskinen har snabb tillgång till dokumenten.

Kontakta oss

God dokumentation på felanmälningar, anmärkningar och bränsleförbruk

Med denna modul får du en överblick på maskiner och utrustning, när det är dags för service, felanmälningar som har rapporterats, utförda reparationer och hur mycket bränsle man tankat varje maskin med. Denna modul utgör grunden för registrering av maskintimmar, så att du enkelt kan se hur många timmar varje enskild maskin används för respektive projekt.

Har du en maskinpark du önskar få bättre kontroll på?
Du vill kunna reducera maskinskador med hjälp av god dokumenterad uppföljning, som leder till stora besparingar och inte minst förenklar reklamationsprocessen gentemot maskin-leverantörer. Maskinmodulen är som allt annat i SmartDok – lätt att använda, lätt att gilla.

SmartDok är utvecklat i samarbete med bygg- och anläggningsbranschen

Hur ska man dokumentera alla maskintimmar?
Förbättrade kalkyler med SmartDok

Läs mer

Jimmy Borgh och pappa Roland Borgh har mycket bra erfarenhet av att använda SmartDok. Appen fungerar för användare i alla åldrar. Kontroll på bränsleförbrukning.
Har du kontroll på firmans bränsleförbrukning?

Läs mer

SmartDok Dokumentcenter är en app som förenklar dokumentdelning i ditt företag. Systemet är enkelt så att du och dina kollegor effektivt kan dela dokument.
Vi lanserar dokumentcenter

Läs mer

Karolina Gustavsson SmartDok
Användarvänligheten i SmartDok är överlägsen

Läs mer

Få översikt över maskinparken, bränsleförbrukning och service.
Har du en maskinpark du önskar få bättre kontroll på?

Läs mer

Bättre och smidigare projektuppföljning, samt mindre administration
Mindre administration och bättre projektuppföljning med SmartDok!

Läs mer

Jag vill ha en demo!

SmartDok används för närvarande av 3 000 små och stora byggföretag.

Boka demo