Att certifiera sig för aktuella ISO-standarder behöver inte vara så svårt som du tror

Rätt certifieringar kan vara avgörande för företagets överlevnad i branschen, och med rätt verktyg är implementeringen enkel.

Här förklarar vi fördelarna med en certifiering, hur du går tillväga, och hur SmartDok kan hjälpa dig i processen

Att bli certifierad blir bara viktigare i byggandet. Din konkurrenskraft ökar och inte minst visar företaget att du tar miljön och kvaliteten på allvar.

Kraven på offentliga verksamheter ökar ständigt, och ska din verksamhet vara konkurrenskraftig bör du ha rätt certifieringar på plats som försäkrar företagets insatser för en god arbetsmiljö samt för att reducera verksamhetens miljöpåverkan.

ISO 14001, ISO 9001 och ISO 45001 är de vanligaste kraven företag kan stöta på i en anbudsprocess.

ISO logo SmartDok

ISO 14001

En ISO 14001-certifiering försäkrar att företaget har fungerande system för att reducera verksamhetens belastning på yttre miljö. Att verka enligt ISO-standarden lägger grunden för en hållbar tillväxt och ger goda förutsättningar för ökad lönsamhet.

ISO logo SmartDok

ISO 9001

En ISO 9001-certifiering är en garanti för kvalitet. Den säkerställer att företaget har rätt processer och aktiviteter på plats för att kvalitetssäkra verksamheten. Att verka enligt ISO 9001 är en god förutsättning för kundnöjdhet.

ISO logo SmartDok

ISO 45001

En ISO 45001-certifiering är en standard för att hjälpa till att skapa en säkrare och hälsosammare arbetsmiljö för alla anställda. Att verka inom denna standarden kan bidra till att verksamheter minskar risken för olyckor och skador, öka produktiviteten och får lägre kostnader.

Vad är SmartDok?

SmartDok är ett dokumentationssystem som skapats utifrån bygg- och anläggningsbranschen. Via SmartDok-appen kan du som kund hantera avvikelser, riskbedömningar, observationer och förbättringsförslag. Den användarvänliga appen innehåller också en KMA-handbok samt ett bibliotek av formulärmallar, men du kan även skapa egna formulär för projekt och maskiner.

Hur kan SmartDok hjälpa dig?

Våra redan certifierade kunder upplever att de haft stor nytta av SmartDok i processen mot certifiering. Systemet är heltäckande och ger därmed kontroll och dokumentation över många delar av verksamheten, och är väl ansett av certifieringsorganisationer.

–Vi använder SmartDok som ett dokumentationssystem, vilket gjort det mycket enklare för oss att bli certifierade, berättar Marit Vossgård, Hjelmen AS.

Vilka får certifiera ett företag?

Det finns många organisationer och konsulter som stöttar företag med att bygga upp system och processer för den dagliga verksamheten som säkrar kvalitet och miljöpåverkan. SmartDok har valt att samarbeta med konsultföretaget Certway AB, vilka är experter på strukturerat KMA-arbete och ISO-certifieringar, speciellt inom bygg och anläggningsbranschen. Läs mer om Certway och deras tjänster.

Djupdyk i ISO 14001

Med en ISO 14001-certifiering visar du att företaget tar sitt ansvar gentemot miljön. Idag har 285 000 verksamheter certifierat sig. ISO-standarden är utformad för att kunna implementeras i alla typer av organisationer – oavsett storlek, typ av verksamhet, ägarform eller platser där företaget verkar. Standardens syfte är att bidra med system för att minska företags negativa påverkan på miljön.

Hur lång tid tar det att bli certifierad?
Hur lång tid det tar beror på verksamhetens storlek, vilka system företaget har på plats sedan tidigare och certifieringens omfång – alltså om det ska gälla hela verksamheten eller bara vissa delar.

Om företaget överväger att certifiera sig enligt både ISO 14001 och 9001 kan det vara en bra idé att implementera båda samtidigt, eftersom standarderna har liknande krav och följer samma struktur.

Hur ska jag gå tillväga?
Börja med att kartlägga omfång och kompetens. Läs på ordentligt – ta kurser om det behövs och kontakta rådgivare som kan bistå. Förslagsvis Certway AB.
Därefter implementerar du de nya styrsystemet för att verka i enlighet med ISO 14001. Efter att systemet implementerats tar det ca 4-6 månader från ingånget kontrakt med certifieringsorgan tills att certifieringen träder i kraft.

Du kan också kontakta oss på SmartDok för vägledning, och använda appen som vägledning för processen.

Hjelmen AS – på väg mot ISO 9001 med SmartDok

Hjelmen AS Marit

Hjelmen AS är ett norskt entreprenadföretag som specialiserat sig på komplexa uppgifter inom byggområdet. Företaget ligger i framkant i det gröna skiftet, och är i dessa dagar påväg att bli ISO 9001-certifierat. I denna process är SmartDok ett viktigt verktyg för att göra processen enklare.

– ISO 9001 handlar mycket om att ta hand om dina kunder. En ISO 9001-certifiering är en stark signal för att ditt företag arbetar för att uppfylla krav och förväntningar på kvalitet och kundnöjdhet, säger Marit Vossgård, Hjelmen AS.

Fullt fokus på KMA
Hjelmen tar KMA-frågan på stort allvar. Ett bra system för att kunna arbeta med KMA har varit viktigt för Marit. Idag använder de SmartDoks modul KMA Pro.

Att ha bra rutiner för att rapportera avvikelser och att arbeta förebyggande för olyckor (Riskbedömning) är vårt stora fokus just nu.

Många företag utan ett bra system upplever det som en utmaning att få anställda att arbeta kontinuerligt med KMA, eftersom det är tidskrävande och krångligt. Men för Hjelmen går det smidigt.

– Jag var orolig för att behöva pressa de anställda, men implementeringen har gått väldigt snabbt. Nyckeln är att systemet är användarvänligt, och att du alltid har SmartDok appen nära till hands i telefonen, avslutar Marit.

Se hur SmartDok kan göra ditt vardagliga arbete smartare

Kontakt oss för gratis demo

SmartDok används i dag av 3.750 små och stora bygg- och anläggnngsföretag.