LTH Traktor

Enklare för både förare och administration

Med 350 anställda och 200 maskiner i drift har LTH Traktor i Kiruna verkligen sett fördelarna med digitalisering.

Vi har varit på besök hos en av våra nordligaste kunder, det familjeägda bolaget Last & Terräng Häggroths Traktor AB i Kiruna (LTH Traktor). Med över 350 medarbetare och 200 maskiner är företaget en välkänd aktör i norra Norrland. Vi har träffat Matilda Häggroth som är KMA-samordnare och ansvarig för införandet av det digitala rapporteringssystemet SmartDok.

Se video om LTH Traktor och digitalisering

Ett mångsidigt företag

Matilda berättar att LTH Traktor utför olika typer av maskinrelaterade jobb men är särskilt aktiva inom gruvindustrin i Kiruna och Svappavaara, både ovan och under jord. De kör trucktransporter, lastmaskinsjobb och har ett antal lastbilar som kör transporter mellan gruvområdena.

– Vi har även en rivnings- & saneringsavdelning som utför rivningsarbeten av byggnader och hjälper till med att flytta befintliga hus från den gamla stadskärnan till nya centrum i Kiruna.

Här är även deras entreprenadavdelningen aktiv i byggandet av den nya staden Kiruna.

Fordonskontroller i SmartDok

De använder även SmartDok till att hantera interna fordonskontroller.

Förarna kan enkelt fylla i ett formulär i SmartDok-appen vid en fordonskontroll så att oljenivåer, felmeddelande, skador osv. kontrolleras. Detsamma gäller med avvikelserapportering.

Har satsat mycket på digitalisering

Matilda berättar att dom har satsat mycket på digitalisering inom bolaget i syfte att jobba smartare och effektivare.

Vi har digitaliserat många grenar inom företag med hjälp av SmartDok, för dom på kontoret men även för maskinförare och verkstadspersonalen. Genom att få in tex.

Maskinrapporter digitalt genom SmartDok skapas bättre struktur och översikt över maskinparken och vad som behöver göras, säger Matilda.

I SmartDok registrerar förarna vad de har gjort under arbetsdagen vilket sedan kan hanteras direkt av kontoret.

Timmar, material, transporter och annan viktig dokumentation kan kontrolleras av ansvarig arbetsledare och därefter tas vidare till fakturering, fortsätter hon

Last & Terräng Häggroths Traktor AB i Kiruna (LTH Traktor)Last & Terräng Häggroths Traktor AB i Kiruna

Bra stöd och support

Enligt Matilda har framgångsfaktorn i deras digitaliseringresa varit att hålla det enkelt för förarna och att dom har fått bra stöd och support från SmartDok hela tiden, det har varit väldigt värdefullt säger hon.

– Att implementera ett nytt digitalt arbetssätt är krävande, inte minst i en så stor organisation som LTH, säger hon.

– Detta har fungerat väldigt bra då SmartDok´s support varit hjälpsam under denna resa!

Se hur SmartDok kan göra ditt vardagliga arbete smartare