Ditt kompletta KMA-system i en app

SmartDoks användarvänliga ledningssystem ger dig full överblick över KMA. Minska risker, dokumentera hållbarhet och förenkla certifieringsprocesserna.

– Förarna kan enkelt fylla i ett formulär i vid en fordonskontroll eller avvikelserapportering.
0
Inskickade bilder i SmartDok per vecka
0
Inskickade bilder i SmartDok per vecka

Vad får du ut av ett bra KMA-system?

 • Ökad lönsamhet
 • Dokumentation om hållbarhet för att uppnå miljökrav
 • Förenklade certifieringsprocesser
 • Enklare anbudsronder vid korrekt användning
 • Förenklad uppföljning av krav på centralt godkännande
 • Ett bra flyt i lagstadgad intern kontroll
 • Projekt som uppfyller byggherren eller beställarens krav

Ett ledningssystem som alla kan hantera!

 • Enkelt att registrera händelser och avvikelser

 • KMA-handboken är ett användarvänligt uppslagsverk
 • Lätt att dokumentera utfört arbete med bilder
 • Anpassningsbar formulärbyggare för formulär och checklistor
 • Enkel att använda för alla i företaget
SmartDok

Jag vill ha en demo!

SmartDok används för närvarande av 3 750 små och stora byggföretag.

Ruskträsk Entreprenad använder SmartDok
Vi använder checklistor i SmartDok mycket, både standardformulär och checklistor som vi själva har skapat i SmartDok.
– Det är också bra att man kan lägga in bilder och dokumentera mot projekt, säger Anders.
Torbjörn i Sten & Betongteknik i Katrineholm AB
– För ett par år sedan arbetade åt en stor byggfirma, och under första byggmötet ville de få in egenkontrollerna, avvikelsehantering och liknande från projektet. Då tog jag bara fram mitt, allt redan inlagt i SmartDok redo att presenteras på ett tydligt sätt, berättar Torbjörn.

Inte helt övertygad ännu?
Kika in fler fördelar här:

Detta kan ge dig flera fördelar, inklusive förbättrad organisation, ökad effektivitet och förbättrad efterlevnad. Ett dokumentcenter kan tillhandahålla en centraliserad plats för att lagra och hantera alla KMA-relaterade dokument, vilket gör det lättare att hitta och komma åt den information du behöver. Spara tid och förbättra effektiviteten eftersom anställda inte längre behöver söka igenom flera mappar eller arkivskåp för att hitta de dokument de behöver. Dessutom kan ett dokumentcenter hjälpa till att säkerställa att allaKMA-dokument är uppdaterade och i enlighet med de senaste regelverken. Detta kan bidra till att minska risken för olyckor och skador, samt att det kan hjälpa till att skydda ditt företag juridiskt.

Bilderna läggs in på rätt projekt och sorteras under det, till exempel på väg, dike, staknummer eller tomt. För mer precis information kan du också rita på-, skriva på- och lägga in en kommentar till bilderna innan du skickar in dem. Du kan också bifoga GPS-data och väginformation.

Noggrann dokumentation av arbetet är väsentligt för att minska klagomålen. Genom att dokumentera allt utfört arbete, inklusive material, metoder och eventuella ändringar, kan eventuella fel eller brister spåras tillbaka till källan. Detta gör det lättare att hitta orsaken till problemet och åtgärda det snabbt, vilket kan spara tid och pengar. Dokumentation ger också bevis på vad som avtalats och genomförts, vilket kan vara avgörande vid tvister eller delade meningar om hur något gått till.

ÄTA är en förkortning för ändring och tilläggsarbeten. Öronmärk vilka timmar, maskiner/varor som ska faktureras på ätan.

Viktigt för alla, då det är här man tjänar ”riktiga” pengar!

Tillåter användare att begära läsbekräftelse på dokument i manualer. Detta gör det möjligt att spåra vem som har läst och förstått viktig information. Funktionen kan användas av alla med rollerna bas, projektadministratör och administratör.

Då tillbud sker oftare än olyckor kan du spåra orsakerna bakåt i tiden och därmed förhindra en olycka innan den inträffar. Du kan lättare fokusera på förbättringar och att reducera risker i ett tidigare skede och därmed öka säkerheten. Det är viktigt att de anställda uppmuntras att rapportera tillbud i samma utsträckning som faktiska olyckor.

Det är ingen tvivel om att en bra rapporteringskultur har många fördelar. Först och främst rapporterar man för att förebygga olyckor och oönskade händelser för att förhindra personskador och i värsta fall dödsolyckor, men även avvikelser gällande miljön, utrustning, maskiner, materiella frågor, ekonomi och inte minst rykte.

Lagen kräver att arbetsgivare har ett system för att hantera avvikelser. Ett välfungerande avvikelsesystem identifierar vad som har skett, varför det skedde, korrigerar arbetsförhållandet och säkerställer att det inte sker igen.

Med en molnbaserad lösning som SmartDok kan du göra allt direkt från mobilen. Du kan också bifoga GPS-spårade bilder, samt knyta händelsen direkt till ett projekt, eller en maskin.

Kraven på offentliga verksamheter ökar ständigt, och ska din verksamhet vara konkurrenskraftig bör du ha rätt certifieringar på plats som försäkrar företagets insatser för en god arbetsmiljö samt för att reducera verksamhetens miljöpåverkan.

ISO 14001, ISO 9001 och ISO 45001 är de vanligaste kraven företag kan stöta på i en anbudsprocess.

SmartDok är utvecklat i samarbete med bygg- och anläggningsbranschen

8 anledningar till varför
du bör använda SmartDok
i ditt KMA-arbete
Få full kontroll på avvikelserna med ett
digitalt verktyg
HMS och KMA blir allt viktigare i dagens samhälle. Ju enklare det är att utföra arbetsuppgifter inom dessa områden
KMA-modulen i SmartDok
är lika enkel som genial!
i valde Smartdok för att det var den leverantör som stämde bäst överens med våra krav på en tidsrapporteringsapp. Samt att den verkade vara lätt och pedagogisk, säger Therese Murhagen på Pierre Entreprenad
Lätt och pedagogisk tidrapportering
KMA formulär-modul i SmartDok
KMA/Dokumentation
i SmartDok
Bättre och smidigare projektuppföljning, samt mindre administration
Mindre administration och bättre projektuppföljning med SmartDok!
SmartDok

Jag vill ha en demo!

SmartDok används för närvarande av 3 750 små och stora byggföretag.