Caroline och Ingrid med SmartDok-appen som visar en checklista

Formulärbyggaren och checklistorna går hand i hand

Sätt upp formulär och checklistor som är anpassade efter dina behov, på ett användarvänligt och enkelt sätt med stor flexibilitet i formulärutformningen.

SmartDok är en mångsidig programvara som gör det enkelt att hantera arbetsprocesser och dokumentation. En av funktionerna som verkligen skiljer SmartDok från andra liknande programvaror är möjligheten att skapa och använda checklistor på ett enkelt och effektivt sätt.

Formulärbyggaren i SmartDok gör tråkigt formarbete roligt! Användarvänligheten är i framkant och systemet säkerställer automatisk lagring medan du arbetar.

Arbeta med din formulärmall tills den är klar att användas och publicera den sedan så att den är tillgänglig för dina anställda att fylla i.

Vår formbyggare är full av smarta funktioner och möjligheter.

Några nyckelfunktioner

  • Dra och släpp.
  • Ett brett utbud av formelement att välja mellan.
  • Egna informationsfält som kan kopplas till varje enskilt formulärelement.
Anders Linder bygg
Anders Linder bygg

Vi använder checklistor i SmartDok mycket

– Vi använder både standardformulär och checklistor som vi själva har skapat i SmartDok.
Anders Linder i Ruskträsk Entreprenad

Anders Linder bygg

Vi använder checklistor i SmartDok mycket

– Vi använder både standardformulär och checklistor som vi själva har skapat i SmartDok.
Anders Linder i Ruskträsk Entreprenad

Superenkelt att skapa checklistor och formulär

Att skapa checklistor i SmartDok är enkelt och snabbt. Du kan skapa dina egna checklistor eller använda en av de många fördefinierade mallarna som redan finns tillgängliga. Mallarna innehåller checklistor för systematiskt HMS-arbete per projekt och kvalitetskontroller/kvalitetsdokumentation.

När du har skapat checklistan kan du anpassa den efter dina specifika behov och lägga till frågor och checkpoints som är relevanta för det specifika projektet eller din verksamhet. Du kan också lägga till foton och dokument för att göra checklistan ännu mer omfattande.

När checklistan är klar är den lätt att använda på plats med SmartDok-appen på en mobil enhet. Du kan enkelt markera varje kontrollpunkt när du utför inspektionen och lägga till kommentarer eller bilder vid behov. När inspektionen är klar kan du enkelt spara din checklista och dokumentation direkt i SmartDok-systemet.

Bättre kontroll över arbetsprocesser

Med SmartDok är det enkelt att skapa, anpassa och använda checklistor för en mängd olika ändamål. Det ger bättre kontroll över arbetsprocesser och säkerställer att viktiga uppgifter och kontroller inte förbises. Allt detta gör SmartDok till ett ovärderligt verktyg för alla som vill effektivisera arbetsprocesser och förbättra dokumentationen i sitt företag.

Användning av bra checklistor är viktigt i dokumentationsarbetet för att uppfylla krav relaterade till Centralt godkännande, Miljöfyrar och ISO-certifieringar.

Visste du att du kan rita i formuläret?

Rita och skissa på en ren vit bakgrund eller på foton/planritningar.

Du har möjlighet att rita och markera med fem olika färger, förutom att lägga till text med samma färgval.

Gör du fel i skisserna? Detta åtgärdas enkelt med en ångra-knapp och en separat raderingsfunktion (soptunnan). Varje ritnings-/skissfält kommer också att ha ett eget kommentarfält för ytterligare information (max 250 tecken).

Den färdiga skissen/ritningen kommer att bli en integrerad del av den inlämnade blanketten, och kommer givetvis även att finnas på PDF-kopior.

Blankettfunktionen i SmartDok är tillgänglig för alla som har KMA-modulen.

Matilda LTH

Fordonskontroller i SmartDok

– Förarna kan enkelt fylla i ett formulär i SmartDok-appen vid en fordonskontroll. Detsamma gäller med avvikelserapportering.
Matilda Häggroth, LTH Traktor

Matilda LTH
Matilda LTH

Fordonskontroller i SmartDok

– Förarna kan enkelt fylla i ett formulär i SmartDok-appen vid en fordonskontroll. Detsamma gäller med avvikelserapportering.
Matilda Häggroth, LTH Traktor

Se hur SmartDok kan göra ditt vardagliga arbete smartare