KMA PRO – DITT KOMPLETTA LEDNINGSSYSTEM

KMA PRO – DITT KOMPLETTA LEDNINGSSYSTEM

Ett smart KMA-system

Ditt branschanpassade system för systematiskt KMA-arbete

Ditt kompletta KMA-system i en app
Ditt kompletta KMA-system i en app

Ett smart KMA-system

Ditt branschanpassade system för systematiskt KMA-arbete

Ditt kompletta KMA-system i en app

Det finns ingenting en ledare fruktar mer än att en anställd råkar ut för olyckor på arbetsplatsen.

Ett KMA-system som är lättillgängligt och en att använda minskar faran för detta betydligt.

KMA Pro innehåller:

KMA-HANDBOK

Dagarna med dammiga KMA-pärmar är över. Lösningen hittar du i mobilen.

AVVIKELSERAPPORT

Verktyget för att rapportera alla företagets avvikelser

KVALITETSAVVIKELSE

Att kunna registrera avvikelser direkt i mobilen gör avvikelsehanteringen i företaget mycket enklare.

FOTODOKUMENTATION

Att dokumentera med bilder är det mest effektiva sättet att bedriva KMA-arbete. Allt i mobilen

RISKBEDÖMNING

Hur ofta upplever du inte att något avviker i leverans eller utförande?

DOKUMENTHANTERING

Förenklar hanteringen av dokument. Projekthotell tillgängligt 24 timmar om dygnet.

FORMULÄR OCH CHECKLISTOR

Med Smartdok kan du nu enkelt bygga dina egna formulär och checklistor och fylla i dom via dator, mobil eller surfplatta. Vår formulärbyggare är full av smarta funktioner och möjligheter.

DOKUMENTERA ÄTOR

ÄTA är en förkortning för ändring och tilläggsarbeten. Öronmärka vilka timmar, maskiner/varor som ska faktureras på ätan.
Viktigt för alla, då det är här man tjänar ”riktiga” pengar!
Projekthotell tillgängligt 24 timmar om dygnet.

En bild säger mer än 1000 ord!

Undvik reklamation med bilddokumentationen i SmartDok

En bild säger mer än 1000 ord!

Undvik reklamation med bilddokumentationen i SmartDok

Andra möjligheter med KMA Pro:

Med Smartdok kan du nu enkelt bygga dina egna formulär och checklistor och fylla i dom via dator, mobil eller surfplatta. Vår formulärbyggare är full av smarta funktioner och möjligheter.

Processen med att bygga formulär är väldigt användarvänlig och enkel samt ger stor flexibilitet i formdesignen. Formulären bygger du med enkel drag and drop funktion.

Ladda ner färdiga mallar för checklistor i SmartDok. Som en del av KMA Pro erbjuder vi ett bibliotek med användbara checklistor som våra kunder enkelt kan ladda ner och använda direkt eller anpassa efter sina egna behov.

Mallbiblioteket sorteras efter kategori. Detta säkerställer att ditt företag enkelt kan komma igång med checklistor.

Har du en idé som skulle göra din arbetsplats ännu bättre? Eller vill du uppmärksamma något positivt som har gjorts? Nu kan du fixa detta i SmartDok.

Detta kommer att kunna öka engagemanget och ge de anställda större inflytande i att optimera kvalité-, miljö och arbetsmiljö i företaget

Den gör det möjligt för alla anställda (såväl som registrerade underleverantörer) att rapportera förbättringsförslag eller positiva observationer direkt till det projekt de arbetar med. Rapporteringen kan naturligtvis göras både via webb och app.

Inskickade förbättringsförslag och positiva observationer behandlas via webben och kommentarer som lämnas kan läsas av insändaren så att ytterligare åtgärder för feedback inte är nödvändiga.

Ett rapporteringssystem hjälper till att identifiera områden som har förbättringspotential och underlättar prioriteringar och åtgärder. Det är vanligtvis upp till arbetsledarna att planera åtgärder och och genomföra prioriteringar. Eftersom alla i verksamheten bidrar till rapporteringen har man möjlighet att upprätta statistik, dokumentation och konstatera fakta. På detta sätt kan det viktiga KMA-arbetet styras i önskad riktning och enligt uppsatta mål.

Hela verktygslådan i din mobil - SmartDok
Hela verktygslådan i din mobil - SmartDok

Behöver du vara ISO-certifierad?

Vårt verktyg gör processen enklare!

Hela verktygslådan i din mobil - SmartDok

Behöver du vara ISO-certifierad?

Vårt verktyg gör processen enklare!

Drunknar du i pärmar och papper?

Låt inte KMA-pärmarna ta livsglädjen ifrån dig, skicka papperna till molnet med branschens mest användarvänliga KMA-system.

pärmar och papper
pärmar och papper

Drunknar du i pärmar och papper?

Låt inte KMA-pärmarna ta livsglädjen ifrån dig, skicka papperna till molnet med branschens mest användarvänliga KMA-system.

pärmar och papper
SmartDok

Jag vill ha en demo!

SmartDok används för närvarande av 3 750 små och stora byggföretag.

SmartDok är utvecklat i samarbete med bygg- och anläggningsbranschen

Varje år registreras hela 40-60 arbetsrelaterade dödsfall i Sverige. Och Bygg- och anläggningsindustrin är den bransch med flest dödsfall per år.
Ett KMA-system i mobilen kan göra ditt företag till KMA-vinnare

Läs mer

Mall för KMA-handbok
Certway + SmartDok = Tydlig KMA-handbok

Läs mer

Drömmer du om ett användarvänlig KMA-system? SmartDok
Drömmer du om ett användarvänlig KMA-system?

Läs mer

Certifiera företaget för ISO 9001 och ISO 14001 med SmartDok

Läs mer

God dokumentation är viktigt för norska GraveTjenesten AS för att kunna utarbeta korrekta fakturor och dokumentera ett bra arbete.
Dokumenterar projekten bättre med foton

Läs mer

Bildefunksjonen i SmartDok oppdaterer GPS og vegreferanse
En bild säger mer än 1000 ord!

Läs mer