KMA PRO – DITT KOMPLETTA LEDNINGSSYSTEM

KMA PRO – DITT KOMPLETTA LEDNINGSSYSTEM

Ett smart KMA-system

Ditt branschanpassade system för systematiskt KMA-arbete

Jag önskar pris och demo på KMA Pro
Ditt kompletta KMA-system i en app
Ditt kompletta KMA-system i en app

Ett smart KMA-system

Ditt branschanpassade system för systematiskt KMA-arbete

Jag önskar pris och demo på KMA Pro
Ditt kompletta KMA-system i en app

Det finns ingeting en ledare fruktar mer än att en anställd råkar ut för olyckor på arbetsplatsen.

Ett KMA-system som är lättillgängligt och en att använda minskar faran för detta betydligt.

KMA Pro innehåller:

KMA-HANDBOK

Dagarna med dammiga KMA-pärmar är över. Lösningen hittar du i mobilen.
Läs mer om KMA-handbok

AVVIKELSERAPPORT

Verktyget för att rapportera alla företagets avvikelser
Läs mer om ROH

RISKBEDÖMNING

Hur ofta upplever du inte att något avviker i leverans eller utförande?
Läs mer om riskbedömning

KVALITETSAVVIKELSE

Att kunna registrera avvikelser direkt i mobilen gör avvikelsehanteringen i företaget mycket enklare.
Läs mer om kvalitetsavvikelse

FOTODOKUMENTATION

Att dokumentera med bilder är det mest effektiva sättet att bedriva KMA-arbete. Allt i mobilen
Läs mer om fotodokumentation

Andra möjligheter med KMA Pro:

Med Smartdok kan du nu enkelt bygga dina egna formulär och checklistor och fylla i dom via dator, mobil eller surfplatta. Vår formulärbyggare är full av smarta funktioner och möjligheter.

Processen med att bygga formulär är väldigt användarvänlig och enkel samt ger stor flexibilitet i formdesignen. Formulären bygger du med enkel drag and drop funktion.

Ladda ner färdiga mallar för checklistor i SmartDok. Som en del av KMA Pro erbjuder vi ett bibliotek med användbara checklistor som våra kunder enkelt kan ladda ner och använda direkt eller anpassa efter sina egna behov.

Mallbiblioteket sorteras efter kategori. Detta säkerställer att ditt företag enkelt kan komma igång med checklistor.

Har du en idé som skulle göra din arbetsplats ännu bättre? Eller vill du uppmärksamma något positivt som har gjorts? Nu kan du fixa detta i SmartDok.

Detta kommer att kunna öka engagemanget och ge de anställda större inflytande i att optimera kvalité-, miljö och arbetsmiljö i företaget

Den gör det möjligt för alla anställda (såväl som registrerade underleverantörer) att rapportera förbättringsförslag eller positiva observationer direkt till det projekt de arbetar med. Rapporteringen kan naturligtvis göras både via webb och app.

Inskickade förbättringsförslag och positiva observationer behandlas via webben och kommentarer som lämnas kan läsas av insändaren så att ytterligare åtgärder för feedback inte är nödvändiga.

Ett rapporteringssystem hjälper till att identifiera områden som har förbättringspotential och underlättar prioriteringar och åtgärder. Det är vanligtvis upp till arbetsledarna att planera åtgärder och och genomföra prioriteringar. Eftersom alla i verksamheten bidrar till rapporteringen har man möjlighet att upprätta statistik, dokumentation och konstatera fakta. På detta sätt kan det viktiga KMA-arbetet styras i önskad riktning och enligt uppsatta mål.

Hela verktygslådan i din mobil - SmartDok
Hela verktygslådan i din mobil - SmartDok

Behöver du vara ISO-certifierad?

Vårt verktyg gör processen enklare!

Läs mer
Hela verktygslådan i din mobil - SmartDok

Behöver du vara ISO-certifierad?

Vårt verktyg gör processen enklare!

Läs mer

Drunknar du i pärmar och papper?

Låt inte KMA-pärmarna ta livsglädjen ifrån dig, skicka papperna till molnet med branschens mest användarvänliga KMA-system.

Läs mer
pärmar och papper
pärmar och papper

Drunknar du i pärmar och papper?

Låt inte KMA-pärmarna ta livsglädjen ifrån dig, skicka papperna till molnet med branschens mest användarvänliga KMA-system.

Läs mer
pärmar och papper

Jag vill ha en demo!

SmartDok används för närvarande av 3 000 små och stora byggföretag.

Boka demo