Ditt branschanpassade system för systematiskt KMA-arbete

KMA PRO – DITT KOMPLETTA LEDNINGSSYSTEM

Jag önskar pris och demo på KMA Pro
Ditt branschanpassade system för systematiskt KMA-arbete - be om demo

Ditt branschanpassade system för systematiskt KMA-arbete

 • Allt kan dokumenteras direkt från din mobil

 • Formulärbibliotek

 • KMA-handbok

 • Riskbedömning

 • Avvikelserapport – Rapport om oönskade händelser

 • Kvalitetsavvikelser

 • Fotodokumentation

 • Bygg dina egna formulär och checklistor

 • Incidenthantering

 • Förbättringsförslag och positiva observationer

 • Dokumentera ÄTOR

 • Förbättringsförslag och positiva observationer

Jag önskar pris och demo på KMA Pro
Varför arbeta med KMA?

SMARTDOK KMA PRO INNEHÅLLER FÖLJANDE HJÄLPMEDEL:

RISKBEDÖMNING

Rask og enkel måte å informere ansatte om ledig oppdrag

Arbetsmiljöverket konstaterar att varje arbetsgivare ska tillsammans med sina arbetstagare bedöma de risker som deras arbeten kan orsaka vid varje byggarbetsplats enligt sitt egna systematiska arbetsmiljöarbete. Det är viktigt att man gör en ny riskbedömning inför varje ny arbetsuppgift eller inför varje ny miljö där ett arbete ska utföras.

Detta är någon ni enkelt kan implementera med hjälp av SmartDok, via funktionen Riskbedömning. Däri kan ni enkelt identifiera och dokumentera risker och definiera vem som ansvarig och riskens allvarlighetsgrad. En riskbedömning kan signeras av alla deltagare, även från deras egna telefoner.

0
Dödliga arbetsolyckor i Sverige 2019
0
Rapporterade arbetsolyckor i Sverige 2018
Jag önskar pris och demo på KMA Pro

KVALITETSAVVIKELSE

Tillater registrering fra smarttelefon i kombinasjon med

Ett rapporteringssystem hjälper till att identifiera områden som har förbättringspotential och underlättar prioriteringar och åtgärder. Det är vanligtvis upp till arbetsledarna att planera åtgärder och och genomföra prioriteringar. Eftersom alla i verksamheten bidrar till rapporteringen har man möjlighet att upprätta statistik, dokumentation och konstatera fakta. På detta sätt kan det viktiga KMA-arbetet styras i önskad riktning och enligt uppsatta mål.

Jag önskar pris och demo på KMA Pro

SUPERENKEL FORMULÄRBYGGARE

Ett rapporteringssystem hjälper till att identifiera områden som har förbättringspotential och underlättar prioriteringar och åtgärder. Det är vanligtvis upp till arbetsledarna att planera åtgärder och och genomföra prioriteringar. Eftersom alla i verksamheten bidrar till rapporteringen har man möjlighet att upprätta statistik, dokumentation och konstatera fakta. På detta sätt kan det viktiga KMA-arbetet styras i önskad riktning och enligt uppsatta mål.

Jag önskar pris och demo på KMA Pro

FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG OCH POSITIVA OBSERVATIONER

FÖRBÄTTRINGS-
FÖRSLAG OCH POSITIVA OBSERVATIONER

Jag önskar pris och demo på KMA Pro