En komplett KMA-lösning i en app – ett system!

Varje år registreras hela 40-60 arbetsrelaterade dödsfall i Sverige. Och Bygg- och anläggningsindustrin är den bransch med flest dödsfall per år.

Det finns ingenting företagsledare fruktar mer än att anställda ska bli utsatta för olyckor på arbetsplatsen. Ett KMA-system som är lättillgängligt och enkelt att använda kan minska faran för detta avsevärt.

Varje år registreras hela 40-60 arbetsrelaterade dödsfall i Sverige. Och Bygg- och anläggningsindustrin är den bransch med flest dödsfall per år. Är det något som håller cheferna vakna om natten, så är det rädslan för att liv ska gå förlorade på arbetsplatsen.

Marit Vossgård är vd för anläggningsfirman Hjelmen AS i norska Bergen, och hon är tydlig med vad som oroar henne mest.

– Det jag är mest rädd för totalt sett är ju att någon ska skada sig på ett eller annat sätt. Därför har vi KMA (Kvalitet, Miljö, Arbetsmiljö) som vår huvudprioritet, berättar hon.

Hjelmen AS har gjort ett medvetet val att satsa på det gröna skiftet

Marit Vossgård har en bakgrund från oljebranschen och har tagit med sig fokuset på god dokumentation in i jobbet som vd för anläggningsfirman Hjelmen AS.

Nollvision

Samtliga företag har en nollvision vad gäller arbetsrelaterade dödsfall och branschen jobbar hårt för att få ned antalet olyckor.

Ett arbetsrelaterat dödsfall är ett för mycket. Det jobbas hårt på branschnivå för att få ned olyckstalen inom bygg och anläggning, men trots det sker det många olyckor av den allvarligare sorten. Det är viktigt att samtliga aktörer i arbetslivet arbetar systematiskt med olycksförebyggande åtgärder, så att fler liv kan räddas.

– Det handlar om flera tusen människor som får sina liv förkortade på grund av orsaker som vi kan förebygga, säger Bengt Järvholm, professor i yrkes- och miljömedicin vid Umeå universitet, en av rapportförfattarna.

– Dödsolyckor på jobbet är alltid dramatiska och får mycket uppmärksamhet. Men i skymundan av olyckorna dör åtskilligt fler människor av sjukdomar som kan kopplas till arbetet. Ofta sker dödsfallen långt senare, ibland 20-30 år efter att man varit på den farliga arbetsplatsen. Arbetsgivare måste systematiskt förebygga både dödsolyckor och de arbetsmiljörisker som leder till ohälsa på längre sikt, säger Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör på Arbetsmiljöverket.

För att minska risken för skador är det viktig med kompetenta arbetstagare, god ledning och välhanterad riskstyrning. Önskar du att reducera risken för arbetsolyckor i verksamheten, ska du jobba systematiskt och kontinuerligt med KMA.

Alla avvikelser, nästanolyckor, olyckor m.m. som registreras, bör ingå som en del av statistiken och dokumentationen som utgör underlaget för riskanalysen av verksamheten.

Hur ska en nollvision uppnås?

Faktorer som visar sig ligga till grund för flest olyckor är åtgärder och beteenden, operativ ledning och riskhantering.

För att minska risken för skador är det viktig med kompetenta arbetstagare, god ledning och välhanterad riskstyrning. Önskar du att reducera risken för arbetsolyckor i verksamheten, ska du jobba systematiskt och kontinuerligt med KMA.

En del av lösningen är att ta i bruk ett användarvänligt KMA-system, men försäkra dig om att ni väljer ett användarvänligt system som de anställda lätt kan börja använda.

– Jag har provat många olika system för kvalitetssäkring och KMA, och det är inte allt som är lika bra, men det är klart att systemet blir inte bättre är det du gör det till, förklarar Marit Vossgård hos Hjelmen AS som har erfarenhet av både anläggnings- och oljebranschen.

Marit har tagit i bruk SmartDoks KMA-system och är väldigt nöjd med lösningen.

– Att ha goda rutiner för att rapportera oönskade händelser och jobba preventivt för att förhindra olyckor är en av våra huvudprioriteringar, säger hon.

I tillägg använder företaget KMA-handboken (kommer snart att lanseras i Sverige)

Vi använder KMA-handboken aktivt. Det har blivit ett levande dokument. Den ligger i appen och är tillgänglig för alla anställda i telefonen.

Många företag utan ett intuitivt system upplever det som en utmaning att få anställda att jobba effektivt med KMA-arbetet, då det upplevs vara tidskrävande och omständigt. Men för Hjelmen gick det smärtfritt.

– Jag var orolig för att jag skulle tvingas ligga på och påminna vår personal, men de sköter KMA-arbetet galant. Nyckeln är ett användarvänligt hjälpmedel och att du alltid har KMA-systemet med dig i telefonen.

HÄR KAN DU KOMMA IGÅNG MED SMARTDOKS KMA-SYSTEM
Hjelmen AS Bergen

Många bygg- och anläggningsföretag utan ett intuitivt system upplever det som en utmaning att få de anställda till att utföra KMA-arbetet på önskat sätt, då det upplevs vara tidskrävande och omständigt. Men för Hjelmen gick det som på räls.

65.000 ANVÄNDARE FÅR EN ENKLARE VARDAG MED SMARTDOK

Relaterat innehåll

Här är mer innehåll du kanske gillar.

Tillbaka till nyheter

Relaterat innehåll

Här är mer innehåll du kanske gillar.

Tillbaka till nyheter

Kontakta oss för en demo

SmartDok används för närvarande av 3 000 små och stora byggföretag.

Boka demo