ETT MOLNBASERADE KMA-SYSTEM

ETT MOLNBASERADE KMA-SYSTEM

Drunknar du i pärmar och papper?

Låt inte pärmar och papper förstöra ditt KMA-arbete, skicka papperna till molnet med branschens mest användarvänliga KMA-system.

Drunknar du i pärmar och papper?

Låt inte pärmar och papper förstöra ditt KMA-arbete, skicka papperna till molnet med branschens mest användarvänliga KMA-system.


Växer högarna med pärmar och papper, känner du att motivationen försvinner från kroppen för varje blad som arkiveras i KMA-mappen?

Så behöver inte vara fallet. Vi på SmartDok har fokuserat på användarvänlighet när vi utvecklat vårt KMA-system och vi tror att vi har marknadens mest användarvänliga KMA-system i molnet.

Vi har samlat ett antal argument från kunder och samarbetspartners om varför det är enkelt att komma igång och använda vårt system.

VAD GÖR SMARTDOKS KMA-SYSTEM SÅ ENKELT ATT ANVÄNDA?

KMA-systemet har dig hela tiden i fickan, då allt HSE-innehåll finns på mobilen.

Läs mer.

Kan anpassas till ditt företag. Tydlig och användarvänlig. Tillverkad för byggbranschen, men kan lätt användas av andra industrier.

Viktigt arbete dokumenteras enkelt genom formulär och checklistor på mobil och webb.

SmartDoks app är utformad så att dokumentationen är enkel och begriplig.

KMA-handboken innehåller beskrivningar av hur resten av KMA-funktionerna i SmartDok rekommenderas att användas för ett heltäckande KMA-arbete i ditt företag, så att du kan arbeta tryggt och säkert.

Les mer.

Rapportering av negativa händelser, positiva observationer och förbättringsförslag görs enkelt på mobilen eller webben.

Les mer.

Systematisk, steg-för-steg granskning och bedömning av riskmoment

Les mer.

Viktiga uppdateringar och ändringar kan kommuniceras till medarbetarna via pushnotiser eller SMS.

Allt hanteras med ett KMA-system i appen och molnet

Med KMA-systemet i molnet är allt i sin ordning. Inte bara en enklare vardag för dig själv utan även för andra i företaget som nu har rutiner, checklistor med en KMA-handbok med sig överallt.

Hela verktygslådan i din mobil
Hela verktygslådan i din mobil

Allt hanteras med ett KMA-system i appen och molnet

Med KMA-systemet i molnet är allt i sin ordning. Inte bara en enklare vardag för dig själv utan även för andra i företaget som nu har rutiner, checklistor med en KMA-handbok med sig överallt.

Hela verktygslådan i din mobil
Bedriver ni transportverksamhet och önskar ökad kontroll?
Bedriver ni transportverksamhet och önskar ökad kontroll?

– Det bästa med appen är att man kan regga on-the-go!

Ta bilder på det utförda arbetet och bifoga det till checklistan eller formuläret. Anders på Ruskträsk Entreprenad AB älskar KMA i SmartDok.

Bedriver ni transportverksamhet och önskar ökad kontroll?

– Det bästa med appen är att man kan regga on-the-go!

Ta bilder på det utförda arbetet och bifoga det till checklistan eller formuläret. Anders på Ruskträsk Entreprenad AB älskar KMA i SmartDok.

Möjligheter i vårt KMA-system

Riskbedömning

Med riskbedömning blir arbetet med att säkra arbetsplatsen enklare. Med vår app förenklas KMA-arbetet.

Avvikelserapport

Alltid tillgänglig när en händelse inträffar. Fyll i en avvikelserapport enkelt där det händer, när det händer.

KMA-handbok

Ingen mer dammig KMA-handbok. Nu har du allt i mobilen.

Bilddokumentation

Att dokumentera med bilder är det enklaste sättet att bedriva KMA-arbete

Kvalitetsavvikelse

Hur ofta upplever du inte att något avviker i leverans eller utförande?

Dokumenthantering

Förenklar hanteringen av dokument. Projekthotell tillgängligt 24 timmar om dygnet.

Har papprerna tagit bort all motivation?

En bra krigare ger aldrig upp, men ibland verkar övermakten för våldsam. Bli av med pappret och kom igång med vårt användarvänliga KMA-system och få en enklare vardag.

Har papprerna tagit bort all motivation?

En bra krigare ger aldrig upp, men ibland verkar övermakten för våldsam. Bli av med pappret och kom igång med vårt användarvänliga KMA-system och få en enklare vardag.

Andra möjligheter

Med Smartdok kan du nu enkelt bygga dina egna formulär och checklistor och fylla i dom via dator, mobil eller surfplatta. Vår formulärbyggare är full av smarta funktioner och möjligheter.

Processen med att bygga formulär är väldigt användarvänlig och enkel samt ger stor flexibilitet i formdesignen. Formulären bygger du med enkel drag and drop funktion.

Ladda ner färdiga mallar för checklistor i SmartDok. Som en del av KMA Pro erbjuder vi ett bibliotek med användbara checklistor som våra kunder enkelt kan ladda ner och använda direkt eller anpassa efter sina egna behov.

Mallbiblioteket sorteras efter kategori. Detta säkerställer att ditt företag enkelt kan komma igång med checklistor.

Har du en idé som skulle göra din arbetsplats ännu bättre? Eller vill du uppmärksamma något positivt som har gjorts? Nu kan du fixa detta i SmartDok.

Detta kommer att kunna öka engagemanget och ge de anställda större inflytande i att optimera kvalité-, miljö och arbetsmiljö i företaget

Den gör det möjligt för alla anställda (såväl som registrerade underleverantörer) att rapportera förbättringsförslag eller positiva observationer direkt till det projekt de arbetar med. Rapporteringen kan naturligtvis göras både via webb och app.

Inskickade förbättringsförslag och positiva observationer behandlas via webben och kommentarer som lämnas kan läsas av insändaren så att ytterligare åtgärder för feedback inte är nödvändiga.

Ett rapporteringssystem hjälper till att identifiera områden som har förbättringspotential och underlättar prioriteringar och åtgärder. Det är vanligtvis upp till arbetsledarna att planera åtgärder och och genomföra prioriteringar. Eftersom alla i verksamheten bidrar till rapporteringen har man möjlighet att upprätta statistik, dokumentation och konstatera fakta. På detta sätt kan det viktiga KMA-arbetet styras i önskad riktning och enligt uppsatta mål.

Jag vill ha en demo!

SmartDok används för närvarande av 3 750 små och stora byggföretag.

SmartDok är utvecklat i samarbete med bygg- och anläggningsbranschen

Varje år registreras hela 40-60 arbetsrelaterade dödsfall i Sverige. Och Bygg- och anläggningsindustrin är den bransch med flest dödsfall per år.
Ett KMA-system i mobilen kan göra ditt företag till KMA-vinnare

Läs mer

Mall för KMA-handbok
Certway + SmartDok = Tydlig KMA-handbok

Läs mer

Drömmer du om ett användarvänlig KMA-system? SmartDok
Drömmer du om ett användarvänlig KMA-system?

Läs mer

Certifiera företaget för ISO 9001 och ISO 14001 med SmartDok

Läs mer

God dokumentation är viktigt för norska GraveTjenesten AS för att kunna utarbeta korrekta fakturor och dokumentera ett bra arbete.
Dokumenterar projekten bättre med foton

Läs mer

Bildefunksjonen i SmartDok oppdaterer GPS og vegreferanse
En bild säger mer än 1000 ord!

Läs mer