Bildefunksjonen i SmartDok oppdaterer GPS og vegreferanse

Undvik reklamation med fotodokumentationen i SmartDok

Att dokumentera utfört arbete är naturligt, men många tänker kanske inte på alla fördelar med att göra detta genom bildfunktionen i SmartDok-appen.

Dokumentation av projekt via bilder är ingen ny funktion i SmartDok, inte heller kunskapen om hur viktigt detta är i förhållande till eventuella reklamationer. Att kunna visa kvaliteten på utfört arbete med en bild, både externt och internt, är guld värt och något vi ständigt får bra feedback från våra kunder om!

Dokumenterar med bilder

Wester’s Group använder SmartDok för att dokumentera. Här ser vi en arbetare som dokumenterar genom att ta en bild.

Dokumenterar med bilder

Wester’s Group använder SmartDok för att dokumentera. Här ser vi en arbetare som dokumenterar genom att ta en bild.

Visa vad du har gjort med bilder

Bilderna läggs in på rätt projekt och sorteras under det, till exempel på väg, dike, staknummer eller tomt. För mer precis information kan du också rita på-, skriva på- och lägga in en kommentar till bilderna innan du skickar in dem. Du kan också bifoga GPS-data och väginformation.

Tusentals bilder skickas in varje vecka i SmartDok, bilder som dokumenterar utfört arbete, planlagt arbete, avvikelser eller andra syften.

Bilderna blir kopplade till ditt projekt och kan lätt identifieras. Det kan vara mycket användbart om man vill att hitta bilder från ett specifikt område eller för att hitta bilder som visar ett specifikt element på byggarbetsplatsen.

Anders Linder Ruskträsk Entreprenad
Anders Linder Ruskträsk Entreprenad

– Det bästa med appen är att man kan regga on-the-go!

Ta bilder på det utförda arbetet och bifoga det till checklistan eller formuläret. Anders på Ruskträsk Entreprenad AB älskar KMA i SmartDok.

Anders Linder Ruskträsk Entreprenad

– Det bästa med appen är att man kan regga on-the-go!

Ta bilder på det utförda arbetet och bifoga det till checklistan eller formuläret. Anders på Ruskträsk Entreprenad AB älskar KMA i SmartDok.

Viktigt verktyg och KMA-fokus

Bilddokumentation är ett användbart verktyg för att dokumentera arbete som utförs inom byggbranschen eftersom det ger visuell medvetenhet om vad som har gjorts. Bilder ger en omedelbar förståelse för vad som har hänt vid en viss tidpunkt och kan göra det enkelt att jämföra med andra tidpunkter för att visa förändringar eller framsteg.

Bilder på genomförda projekt används för att visa kunderna vad som har gjorts och bilder på pågående arbeten kan användas för att informera om vad som ska göras i framtiden.

Detta kan också vara användbart för att dokumentera kvaliteten på det utförda arbetet. Till exempel kan bilder på svetsarbeten eller annat kritiskt arbete användas för att visa att arbetet har utförts enligt specifikationer.

Matilda LTH
Matilda LTH

Fordonskontroller i SmartDok

Förarna kan enkelt fylla i ett formulär i SmartDok-appen vid en fordonskontroll så att oljenivåer, felmeddelande, skador, avvikelserapportering, Matilda Häggroth i LTH Traktor AB

Matilda LTH

Fordonskontroller i SmartDok

Förarna kan enkelt fylla i ett formulär i SmartDok-appen vid en fordonskontroll så att oljenivåer, felmeddelande, skador, avvikelserapportering, Matilda Häggroth i LTH Traktor AB

Enklare efterarbete

Fotodokumentation blir bara viktigare och viktigare för företag som bland annat använder den som underbilaga vid fakturering. Detta gör efterarbetet mycket lättare!

Vill du använda SmartDok för att kontrollera dokumentationen?

Se hur SmartDok kan göra ditt vardagliga arbete smartare