KMA-systemet alla kan hantera!

Det är ingen hemlighet att det tar emot för många när de ska införa ett KMA-system för att förbättra KMA-arbetet i företaget.

Vi på SmartDok vet att KMA är en viktig del av vardagen inom byggbranschen. Därför har vi skapat ett användarvänligt KMA-system som är skräddarsytt för att hjälpa dig:

Spara tid och pengar: SmartDok är lätt att använda och implementera, så du kan komma igång snabbt och slippa lägga onödig tid på administration.

Förbättra säkerheten: Med SmartDok har du full kontroll över din KMA-dokumentation, och du kan enkelt hitta informationen när du än behöver den.

Förebygg olyckor: SmartDok hjälper dig att identifiera och hantera risker, så att du kan förebygga olyckor på arbetsplatsen.

Här är några av anledningarna till varför SmartDok är det perfekta KMA-systemet för bygg- och anläggningsbranschen:

Användarvänlig design: Systemet är lätt att navigera, även för den som inte är särskilt van vid att använda datorer.

Snabb start: Du kan komma igång med SmartDok på bara några minuter, utan behov av omfattande genomgångar.

Anpassat efter dina behov: SmartDok kan anpassas efter ditt företags unika krav och processer.

Enkel dokumentation: Med SmartDok kan du enkelt lagra och organisera all din KMA-dokumentation på ett ställe.

Om du letar efter ett användarvänligt och effektivt KMA-system är SmartDok det perfekta valet för dig. Kontakta oss idag för en gratis demo!

Torbjörn på Sten & Betongteknik i Katrineholm AB

Imponera på kunderna

– Det är kul att kunna ge bra underlag för kunder och att kunna ge underlag direkt när kunder frågar om det. Allt finns ju redan färdigt i SmartDok, kunderna bli imponerade! Säger Torbjörn, Sten & Betongteknik i Katrineholm AB.

Vad är det som gör SmartDoks KMA-system enkelt att använda?

Allt i din mobil: Vårt system finns alltid med dig i fickan, eftersom allt KMA-innehåll finns tillgängligt i din mobil.

Anpassningsbar: Layouten kan skräddarsys för ditt företag. Tydlig och användarvänlig. Designad för byggbranschen, men kan likaväl användas av andra sektorer.

Enklare dokumentation: Viktigt arbete dokumenteras enkelt via formulär och checklistor på mobil och webb.

Användarvänlig app: SmartDok-appen har utvecklats för att göra dokumentationen enkel och begriplig.

Hjälp i KMA-handboken: KMA-handboken ger vägledning om hur resten av KMA-funktionerna i SmartDok ska användas i företaget.

Enklare rapportering: Rapportera oönskade incidenter, positiva observationer och förslag till förbättringar enkelt via mobil eller webb.

Enklare riskbedömning: Steg för steg kan en systematisk granskning och bedömning av potentiella risker genomföras innan arbetsmoment där farliga situationer kan uppstå.

Kvalitetssystemet i SmartDok: Vårt kvalitetssystem är en användarvänlig och effektiv lösning för bygg- och anläggningsbranschen, som hjälper företag att uppfylla kvalitetskrav och standarder.

Nicole från Westers Group. Använder SmartDok.

Enkel kvalitetssäkring

– Vi har formulär för allt och när vi nu gör en rapport blir den klar att skicka till kund direkt, det är så smidigt jämfört med tidigare.
Säger Nicole, Wester’s Group.

Innehållet i SmartDoks KMA-paket:

Riskbedömning – Med detta blir arbetet med att säkra arbetsplatsen enklare.

Avvikelserapport Alltid tillgänglig när en incident inträffar. Fyll i en avvikelserapport enkelt via mobilen där det händer, när det händer.

KMA handbok – Nu är det över med en dammig KMA manual. Nu kan du få det på mobilen.

Fotodokumentation – Att dokumentera med bilder är det mest effektiva sättet att bedriva KMA-arbetet.

Kvalitetsavvikelse – Hur ofta upplever du att något avviker i leverans eller utförande?

Checklistor och formulär – Öka kvalitet och säkerhet med SmartDoks checklistor. Få tillgång till ett formulärbibliotek.

Dokumenthantering – Förenklar dokumentdelning i ditt företag. Projekthotell tillgängligt 24 timmar om dygnet.

Dokumentera ÄTOR – Enkel hantering av ÄTA-dokumentation såsom timmar, maskiner och material och fakturera ÄTOR på ett effektivt och korrekt sätt.

Fler möjligheter med KMA-systemet

Formulärbyggare

Med SmartDok kan du enkelt skapa dina egna formulär/checklistor och fylla i dem på en dator, mobil eller surfplatta. Vår formbyggare är full av smarta funktioner och möjligheter. Processen att bygga formulärmallar är användarvänlig och enkel, samt att den ger mycket större flexibilitet i formulärdesignen.

Mallbibliotek

Som en del av systemet erbjuder vi ett mallbibliotek med olika checklistor som våra kunder enkelt kan ladda ner till sina konton och använda direkt, eller anpassa efter sina egna behov. Med mallbiblioteket tillgängligt blir KMA-arbetet betydligt enklare. Använd bra mallar som du antingen kan använda direkt ur biblioteket, eller redigera så att de är 100% anpassade till din verksamhet.

Intern kontroll

I SmartDok får du bland annat en mall för en KMA handbok. Detta uppfyller kraven på dokumentation vid ifyllning. Handboken har hjälptext som guidar dig genom att fylla i. Om det finns aspekter av det systematiska KMA-arbetet som företaget inte har på plats, hittar du även tips här.

Dessutom är det även möjligt att begära läsbekräftelse från medarbetare på viktiga delar.

Centralt godkännande

SmartDok som system är det ramverk du behöver för att få in ditt företags aktuella mål, checklistor, rutiner, utbildningskrav etc. som krävs för att tillgodose den lagstiftning som gäller för alla företag och vad som är specifikt för varje bransch.

När du som företagsledare fyller i systembekräftelsen skriver du under på att ditt företag har antagit systemet och angett de uppgifter som krävs för att dokumentera att ditt kvalitet-, miljö- och arbetsmiljöarbete ligger inom gällande lagstiftning.

Förbättringsförslag

Har du något som du tror kan göra din arbetsplats ännu bättre? Eller vill du skryta om något positivt som har gjorts? Nu kan du göra allt detta i SmartDok.

Ett bra KMA-system ska göra det möjligt för medarbetarna att enkelt registrera förbättringsförslag till ledningen. Detta kan öka engagemanget och ge medarbetarna mer ägarskap till processerna kring optimering av hälsa, miljö och säkerhetshänsyn.

Beställare blir mer och mer fokuserade på att få en helhetsbild av läget från sina projekt och då är positiva iakttagelser ett viktigt komplement till avvikelserapporter.

Inlämnade förbättringsförslag och positiva iakttagelser behandlas via webben och inlagda kommentarer kommer att vara läsbara för insändaren så att ytterligare åtgärder för återkoppling inte är nödvändiga. Som standard är funktionen aktiverad för alla KMA-kunder.

Verktyg för certifiering

I SmartDok kan företaget enkelt bygga sitt ledningssystem och göra det tillgängligt för alla anställda. Detta gör ISO-certifiering lättare att implementera. Läs mer om ISO-certifieringar här!

Se hur SmartDok kan förenkla ditt vardagliga arbete