Allt kan dokumenteras direkt från din mobil

KMA STANDARD –  LEDNINGSSYSTEM

Jag önskar pris och demo på KMA Standard
Allt kan dokumenteras direkt från din mobil

Aldrig förr har det varit så enkelt att fylla i checklistor med fotodokumentation

Alla formulär är direkt kopplade till projekt eller maskiner

Varför ska du välja Smartdok KMA Standard?

  • Allt kan dokumenteras direkt från din mobil

  • Fotodokumentation

  • Bygg dina egna formulär och checklistor

  • Rita och förklara på skickade bilder

  • Dokumentera ÄTOR

Jag önskar pris och demo på KMA Standard
Varför arbeta med KMA?

SUPERENKEL FORMULÄRBYGGARE

Ett rapporteringssystem hjälper till att identifiera områden som har förbättringspotential och underlättar prioriteringar och åtgärder. Det är vanligtvis upp till arbetsledarna att planera åtgärder och genomföra prioriteringar. Eftersom alla i verksamheten bidrar till rapporteringen har man möjlighet att upprätta statistik, dokumentation och konstatera fakta. På detta sätt kan det viktiga KMA-arbetet styras i önskad riktning och enligt uppsatta mål.

Jag önskar pris och demo på KMA Standard

ALLT DOKUMENTERAS DIREKT FRÅN DIN MOBIL

Jag önskar pris och demo på KMA Standard