SmartDok är även ett oerhört smart KMA-system! Vår nya KMA Pro innehåller bland annat avvikelserapport, SJA, kvalitetsavvikelser, formulär och checklistor, samt fotodokumentation. Modulen är i dag en av våra mest populära produkter

SmartDok är utvecklat för entreprenadbranschen och ger dig full översikt över dina projekt.
Resultatet är en förenklad arbetsvardag och ökad lönsamhet.

SmartDok är entreprenörens viktigaste verktyg för att ta pulsen på projektet

Aldrig har det varit viktigare att komma igång med digital rapportering. Få en pangstart på 2021!

2020 är historia och vi är alla överens om att det har varit ett synnerligen märkligt år. Corona-pandemin var det få som kunde förutse, och som har satt många verksamheter under stor press. Många företag upplever tuffare tider och mer osäkerhet än tidigare.

Som tur är finns det åtgärder att ta till för att göra sig bättre förberedd, och inte minst skaffa sig mer kontroll och styrning över projekten, samt driva ett bra KMA-arbete. En av dessa åtgärder är att ta i bruk en digital rapporteringslösning.

Låt 2021 bli året då penna och papper blev överflödigt, och låt tidrapportering, KMA, maskin- och service, varutransport och många andra tidskrävande registreringar ske via ett digitalt hjälpmedel.

Kontakta oss idag så hjälper vi dig med att komma igång med vår lösning och inte minst ett mer förutsägbart 2021.

Vad är SmartDok?

Det finns många alternativ till att registrera timmar i bygg- och anläggningsbranschen, men SmartDok är unikt i sitt slag då systemet är skapat för och av branschen, och inte minst innehåller allt i en app.

6 goda grunder till att välja SmartDok

Se hur SmartDok kan förenkla ditt vardagliga arbete