ORDER

ORDER

För de med många små uppdrag

Inget jobb, oberoende av storlek, glöms bort

För de med många små uppdrag
För de med många små uppdrag

För de med många små uppdrag

Inget jobb, oberoende av storlek, glöms bort

För de med många små uppdrag
  • Snabbt och enkelt sätt att informera de anställda om tillgängliga uppdrag
  • Ger dig fullständig kontroll på status av tilldelade uppdrag. Är de färdiga, under arbete eller klara för fakturering?
  • Automatiska påminnelser om ej utförda uppdrag
  • Förbättrar flödet av information
  • Enkel åtkomst till faktureringsunderlag. Snabbare fakturering.
SmartDok - spara tid och pengar
SmartDok - spara tid och pengar

Bättre informationsflöde

Effektivisera arbetsflöden mellan administration och medarbetare, och spara tid och pengar.

SmartDok - spara tid och pengar

Bättre informationsflöde

Effektivisera arbetsflöden mellan administration och medarbetare, och spara tid och pengar.

En modul avsedd för de med många små uppdrag

– Vi använder ordermodulen i SmartDok till att fördela ut arbetet till våra anställda. Vi får en snabb överblick och kontroll över alla våra jobb som gör att inget glöms bort trots en hektisk arbetsmiljö.
Synnøve Øhlund, Multi Kulde

Du kan se alla jobb som skickas ut, som startas och som är redo att faktureras.

En modul som är utvecklad för de som arbetar mycket med mindre uppdrag. Här får ni översikt över alla jobben som ni skickat ut, vilka som är påbörjade, och vilka som är klara för fakturering. Ordermodulen ställer lite större krav på att användarna regelbundet uppdaterar vilka jobb som är startade och vilka som de är klara med.

SmartDok

Jag vill ha en demo!

SmartDok används för närvarande av 3 750 små och stora byggföretag.