Last & Terräng Häggroths Traktor AB i Kiruna (LTH Traktor)

Vi erbjuder flera olika funktioner och moduler, men vad är det våra kunder gillar med SmartDok?

Vi börjar från början, vilka använder SmartDok som sitt digitala system?

SmartDok används främst av företag inom bygg- och anläggningsbranschen för att digitalisera sin verksamhet. Appen är anpassad för både små och stora byggföretag som behöver hantera tidrapportering, resursplanering och projektdokumentation på ett smidigt sätt. Det hjälper dem att hålla koll på arbetstider, materialförbrukning,
maskinanvändning och inte minst att kunna skapa korrekta fakturaunderlag.

Även trädgårdsanläggare har stor nytta av SmartDok. De använder det för att organisera olika arbeten samt för att hålla reda på vilka som arbetar med vad och när.

Mathilda från LTH Traktor jobbar som KMA-samordnare

– Förarna kan enkelt fylla i ett formulär i SmartDok-appen vid en fordonskontroll så att oljenivåer, felmeddelande, skador osv. kontrolleras.

Matilda Häggroth, LTH Traktor

LTH Traktor har över 200 anställda och använder KMA-modulen flitigt

Matilda jobbar som KMA-samordnare på LTH och berättar att LTH Traktor utför olika typer av maskinrelaterade jobb men är särskilt aktiva inom gruvindustrin i Kiruna och Svappavaara, både ovan och under jord. De kör trucktransporter, lastmaskinsjobb och har ett antal lastbilar som kör transporter mellan gruvområdena.

– Vi har digitaliserat många grenar inom företag med hjälp av SmartDok, för dem på kontoret men även för maskinförare och verkstadspersonalen, säger Matilda.

De använder sig av KMA-modulen för att göra fordonskontroller och avvikelserapporter. Sedan använder de sig av timmar, material och transport för att hålla koll på maskinparken och vad som används.

Läs hela artikeln med Matilda här…

– SmartDok gör det lätt att hålla isär olika projekt samt få bättre underlag för vilka material som använts inför faktureringen.

Mattias Pettersson, MP Entreprenad

Mattias Pettersson

Mattias missar inte längre viktiga delar i faktureringen

Mattias Pettersson, ägare av MP-Entreprenad AB, startade upp företaget som enskild firma år 2005 efter flera år i branschen. Med allt högre omsättning i firman var det år 2016 dags att starta upp aktiebolaget MP-Entreprenad.

– Jag utför dränering/grundisolering, grunder, stödmurar och gärna när det kommer till komplicerade arbeten och trängre utrymmen där maskinparken kommer till sin rätt, förklarar Mattias.

Tidigare använde Mattias sig av lappar för att skriva ner vilka material och maskiner som använts för att sedan hoppas på att komma ihåg allt. Något som ledde till att viktiga delar i faktureringen missades.

Nu beskriver Mattias istället den befriande känslan som infinner sig när han avslutar varje arbetsdag med all dokumentation på plats. Han kan då enkelt avsluta tankarna kring det pågående projektet, med försäkran om att alla fakturaunderlag är noggrant dokumenterade.

Läs hela artikeln med Mattias här…

Fogel mark och trädgård använder SmartDok för att dokumentera

– Vi jobbar ute i alla väder och då blir det ibland svårt att skriva om det är regn. Men nu när vi registrerar allt i appen blir det mycket lättare.

Jenny Fogelberg, Fogel Mark & Trädgård

Jenny optimerar verksamheten med Fortnox och SmartDok

Jenny Fogelberg, ägaren och operativa chefen för Fogel Mark & Trädgård AB, delar sin historia om att driva ett framgångsrikt landskaps- och trädgårdsföretag.

– Ibland anlägger vi bara, sedan vill kunden sköta själv, en del kunder vill att vi anlägger och sedan också hjälpa dem att sköta miljön. Så det är lite efter kundens önskemål, säger Jenny.

Jenny har även integrerat SmartDok med Fortnox, en annan digital plattform, vilket ytterligare förenklar faktureringen och sparar ännu mer tid.

Hon beskriver hur de tidigare hade svårt att skriva ner detaljer om varor som jord, växter, kantstål, bevattningsartiklar och mer i dåligt väder. Nu kan personalen enkelt logga dessa detaljer i appen, vilket säkerställer att inget blir bortglömt vid fakturering.

Läs hela artikeln med Jenny här…

Är du intresserad av SmartDok eller önskar lägga till en funktion?

Ta kontakt med oss nedan om du önskar en gratis demo om hur SmartDok fungerar och hur ert företag skulle kunna gynnas av det.

Om du önskar att lägga till en funktion eller modul som du idag saknar i ditt SmartDok, kontakta oss nedan eller ring sälj på +46 8 124 569 40, så löser vi det direkt!

Se hur SmartDok kan göra ditt vardagliga arbete smartare