Mattias Pettersson

Så effektiviserar Mattias Pettersson sitt företag med SmartDok efter övergången till aktiebolag

Med allt högre omsättning bestämde sig Mattias att starta Aktiebolag.

Mattias Pettersson, ägare av MP-Entreprenad AB, startade upp företaget som enskild firma år 2005 efter flera år i branschen. Med allt högre omsättning i firman var det år 2016 dags att starta upp aktiebolaget MP-Entreprenad.

Under de första åren arbetade han mycket som underentreprenör åt större firmor, där han bland annat var med och byggde nya kustvägen och resecentrum i Halmstad. Parallellt med de stora projekten började han specialisera sig mer och mer på avloppssystem och reningsteknik för enskilda avlopp. Sedan 2014 arbetar han mestadels med egna projekt där avlopp och reningsteknik utgör ca 70 % av verksamheten.

– Jag utför även dränering/grundisolering, grunder, stödmurar och gärna när det kommer till komplicerade och trängre utrymmen där maskinparken kommer till sin rätt, förklarar Mattias.

MP-Entreprenad

MP-Entreprenad i arbete med reningsverk.

Effektivisera dokumentationen

Vanligtvis sträcker sig varje projekt över 3-4 dagar och involverar både nya och återkommande kunder. Med det höga antalet projekt varje år delar Mattias med sig av hur SmartDok har förenklat dokumentationsprocessen.

SmartDok gör det lätt att hålla isär olika projekt samt få bättre underlag för vilka material som använts inför faktureringen.

Mattias beskriver även den befriande känslan som infinner sig när han avslutar varje arbetsdag med all dokumentation på plats. Han kan då enkelt avsluta tankarna kring det pågående projektet, med försäkran om att alla fakturaunderlag är noggrant dokumenterade.

Här är MP-Entreprenad igång med ett poolbygge.

– Vad använde du innan du använde SmartDok?

– Det undrar jag också… Det var mycket att jag fick skriva upp på små lappar och försöka fakturera medan det fanns kvar i minnet.

Tidigare använde Mattias sig av lappar för att skriva ner vilka material och maskiner som använts för att sedan hoppas på att komma ihåg allt. Något som ledde till att viktiga delar i faktureringen missades. Nu med SmartDok finns allt samlat på ett och samma ställe.

Vill du också vara med i en kundartikel?

Delta i en av våra artiklar & dela din företagsresa, kontakta oss!

Se hur SmartDok kan förenkla ditt vardagliga arbete