Bättre och enklare dokumentation

Via projektets dashboard får du full koll på budget och fakturering.

Har du saknat att ha en smidig överblick över projektets ekonomi? Äntligen lanserar vi möjligheten att få just det, en överblick över projektets ekonomi. Det är ett enkelt analysverktyg som sammanfattar lönsamheten i dina projekt och ger dig möjligheten att analysera och utvärdera.

Projektekonomin presenteras i varje projekts dashboard och ger dig en överblick över interna kostnader, intäkter och kontraktsumma. Detta visas i två olika cirkeldiagram, ett för att se budgetens status och ett för att se hur många procent fakturerade- och ej fakturerade fakturor projektet har.

Status på hur vi ligger till i faktureringen per projekt

Hur mycket har ni fakturerat jämfört med hur mycket ni har arbetat upp men ännu inte fakturerat, inklusive leverantörsfakturor.

Cirkeldiagram för att se faktureringsstatus.
Cirkeldiagram för att se faktureringsstatus.

Status på hur vi ligger till i faktureringen per projekt

Hur mycket har ni fakturerat jämfört med hur mycket ni har arbetat upp men ännu inte fakturerat, inklusive leverantörsfakturor.

Cirkeldiagram för att se faktureringsstatus.

Status på hur vi ligger till mot budget per projekt

En enkel översikt på hur ni ligger till med faktureringen, om ni har tagit rätt betalt samt ger en värdefull insikt i hur ni ska beräkna vid kommande projekt.

Status på hur vi ligger till mot budget per projekt

En enkel översikt på hur ni ligger till med faktureringen, om ni har tagit rätt betalt samt ger en värdefull insikt i hur ni ska beräkna vid kommande projekt.

Sortera efter önskemål

För en enklare översikt över faktureringen kan du också filtrera vilken källa du vill ska räknas med. Du kan exempelvis sortera på “Välj källa (timpris)” där du kan välja mellan projekt, löneslag och aktivitet. Sedan kan du också sortera på “Välj källa (maskinens timpris)” med valen projekt och maskin.

Cirkeldiagram på projektstatus
Cirkeldiagram på projektstatus

Sortera efter önskemål

För en enklare översikt över faktureringen kan du också filtrera vilken källa du vill ska räknas med. Du kan exempelvis sortera på “Välj källa (timpris)” där du kan välja mellan projekt, löneslag och aktivitet. Sedan kan du också sortera på “Välj källa (maskinens timpris)” med valen projekt och maskin.

Cirkeldiagram på projektstatus

Aktivera funktionen:

  1. Gå till aktuella projektets detaljer och fyll i det nya fältet “Budget”
  2. Klicka på fliken dashboard och sedan nere i högra hörnet hittar du knappen “+Lägg till widget” “Budget – status”“Lägg till”.
  3. Nu kommer du att se diagrammet i din dashboard och här kan du sortera genom att klicka nere i vänstra hörnet på “val”.

Leverantörsfakturor

Leverantörsfakturor är ofta en stor del av projektkostnaden och SmartDok erbjuder även funktion för att spegla och vidarefakturera leverantörsfakturor. För att underlätta denna process erbjuder vi tre olika alternativ att hantera leverantörsfaktura. Tanken är att de ska skapa en sömnlös process och öka effektiviteten i arbetet. Läs mer här om alternativen vi erbjuder.

Se hur SmartDok kan förenkla ditt vardagliga arbete