Få bransjer fokuserer på planlegging og dokumentasjon på samme måte som oljebransjen. Marit Vossgård har tatt med seg disse erfaringene inn som daglig leder av anleggsfirmaet Hjelmen AS.

Marit Vossgård har en bakgrund från oljebranschen och har därifrån tagit med sig fokuset på god dokumentation in i jobbet som vd för anläggningsföretaget Hjelmen AS.

Marit leder anläggningsfirman med stort fokus på KMA och dokumentation

Få branscher fokuserar på planering och dokumentation i samma utsträckning som oljebranschen. Marit Vossgård har tagit med sig dessa erfarenheter in till jobbet som vd för den norska anläggningsfirman Hjelmen AS.

I mitten av juni 2014 var oljepriset på 114 dollar fatet, men sedan dess har det varit i fritt fall. Ett och ett halvt år senare nådde oljepriset bottennivån på under 30 dollar fatet, och oljekrisen var ett faktum.

Marit Vossgård var en av många norrmän som påverkades av krisen. Efter att ha tagit en bachelor i undervattensteknologi och fått jobb hos Reinertsen, blev hon sedermera arbetslös, precis som många andra i branschen.

Lärorika år i olje- och gasbranschen

Men åren i oljebranschen skulle visa sig vara långt ifrån bortkastade.

– Jag lärde mig väldigt mycket om KMA, planering och dokumentkontroll hos Reinertsen, som har verkat i olje- och gasindustrin i över 35 år, säger Marit.

Denna erfarenhet skulle få stor betydelse för hennes nästa resa i livet, i anläggningsbranschen med Hjelmen AS, som hon startade upp tillsammans med sin far, Rolf Vossgård.

– Det var en stor övergång. Från att gå från en bransch som hade enormt fokus på planering och dokumentation till en bransch med större fokus på resurs- och kostnadseffektivitet.

– I mitt tidigare jobb planerade vi, till exempel. att byta några sensorer, med planerat utförande över ett år efter att jag satt och planerade det. I anläggningsbranschen stöter jag ofta på problem i dag som ska vara lösta i morgon!

– Detta kräver att systemen måste vara effektivare, och därför använder vi en app för att kunna rapportera snabbt ute på projekten, så att vi också ska kunna agera snabbt, både produktionsmässigt och finansiellt.

Hjelmen AS Bergen

Marit och Tobias ute på projekt tillsammans med kollega Jarl Våge, och får här en uppdatering på arbetet.

Tog inte ut lön de första två åren

Precis innan Marit lämnade oljebranschen hade pappa Rolf tagit jobbet som teknisk chef i ett entreprenadföretag i Bergen. Företaget hade på den tiden utmaningar med godkännande för att jobba längs väg från norska vägverket.

– Jag blev tillfrågad om att hjälpa till eftersom jag hade jobbat mycket med dokumentation sedan tidigare. Jag började med att jobba där på deltid, och vi insåg snabbt att vi kompletterade varandra väldigt bra.

Kombinationen av Marits intresse för rutiner, dokumentation och planering, och pappans praktiska och tekniska bakgrund skulle visa sig vara ett framgångsrecept.

Efter att ha vunnit en projektupphandling, och sedan genomfört projektet fläckfritt, beslutade sig far och dotter för att det var dags att starta en egen firma. Hjelmen AS blev således fött.

– De två första åren tog jag inte ut någon lön i företaget, utan studerade istället master i industriell ekonomi samtidigt som Rolf jobbade. Vi utvecklade företaget sakta men säkert, och fick så småningom system och ekonomi på plats.

Användning av app förenklar arbetet

Som underentreprenör till SKANSKA i utbyggnadsprojektet av bybanan vid Haukeland i Bergen, utför nu Hjelmen cementinjektering för att täta vattenläckage i spontväggar och fjällhallar.

För de anställda har det blivit enklare att säkerställa att rutinerna efterföljs, och att säkerheten hela tiden prioriteras.

– Vi använder HMS-handboken aktivt. Det har blivit ett levande dokument. Den ligger i appen och är tillgänglig för alla anställda i telefonen.

– Till exempel om en anställd är osäker på rutinerna vid hantering av en kemikalie, kan han eller hon söka i kemikalieförteckningen på telefonen utan att behöva leta i en dammig pärm.

I tillägg till att ha en kemikalieförteckning tillgänglig kan de anställda få svar på hur en säker jobbanalys utförs, eller hur man dokumenterar en oönskad händelse.

– Innan var det svårt för de på projektet att gå in och läsa pdf-dokument i en fysisk HMS-handbok. Nu kan de enkelt söka i HMS-handboken i SmartDok.

Fotodokumentation

– Vi använder oss mycket av fotodokumentationen i SmartDok. Vi dokumenterar alla injekteringspunkter med bilder. Detta är väldigt effektivt och möjliggör att enkelt ta ut rapporter på utfört arbete och ändringsarbete.

– Bilderna är även behändiga att ha som underlag i tillfälle att tilläggsarbete har blivit utfört.

Tror du att detta kan vara en anledning till att ni är den föredragna underleverantören till bybanan?

– Att vi har kontroll på injekteringsrapporter, övertidstimmar, fakturering och ändringsarbete betyder nog mycket. Kontroll och god dokumentation gör det lättare för alla parter!

utbyggnadsprojektet till bybanan i Bergen.

De anställda i Hjelmen dokumenterar arbetet som utförs vid utbyggnadsprojektet till bybanan i Bergen.
Bilddokumentering i SmartDok är ett effektivt verktyg.

Många fördelar med digitalisering

Tidrapportering i SmartDok möjliggör också för bättre kontroll över extraarbete då både förbrukning av timmar och extra material kan registreras i samma modul. I tillägg framhäver hon SMS-funktionen i SmartDok som visat sig vara ett väldigt nyttigt verktyg.

– Jag gillar starkt att man kan skicka ut SMS till dem du vill, från företaget. Detta använde vi i samband med Covid-utbrottet, där nya regler kontinuerligt infördes med kort varsel. Vi kunde enkelt skicka ut meddelanden till de anställda om nya smittskyddsåtgärder. Dessutom har vi skapat avtal i systemet som måste signeras angående smittskyddsåtgärder, berättar hon.

Vad håller branschen vaken om natten?

Avslutningsvis frågade vi Marit om vad hon tror håller anläggningsbranschen vaken om natten.

– Jag hoppas på fler uppdrag, så att vi kan fortsätta att hålla anläggningsbranschen i drift under och efter cornonapandemin. Covid bromsade upp en del för oss i våras, men det dröjde inte länge innan driften var igång relativt normalt igen, så väldigt påverkade har vi inte varit, men jag är rädd att problemen ligger framför oss då jag har fått intrycket av att projektutvecklandet har minskat under pandemin vilket medfört till färre nya uppdrag.

– Jag måste säga att jag också ser väldigt mycket fram till att vi kollegor kan träffas i sociala sammanhang igen.

Hjelmen AS har gjort ett medvetet val att satsa på det gröna skiftet

Om Hjelmen AS

Hjelmen AS är en byggentreprenör på norska vestlandet som är specialiserade på komplicerade uppdrag inom bygg och anläggning. Som underentreprenör blir vi kontaktade när utmaningar på anläggningsprojekt uppstår.
Som huvudentreprenör och generalentreprenör utför vi komplicerade uppdrag som kräver god planering, uppföljning och kreativa lösningar.
Vår specialitet är bland annat cement- och kemikalbaserade injekteringsarbeten.
Detta innebär tätning och stabilisering av grund, och tätning av övergångar mellan betong och berg.
Hjelmen AS är godkänd leverantör i StartBank och certifierade i ISO 14001 och EMAS.
Företaget är även godkända för; utförande av plaststöpta betongkonstruktioner (konstruktionsklassificering 3), utförande av vattenförsörjning- och avloppsanläggning (konstruktionsklassificering 3), utförande av väg- och grundarbeten (konstruktionsklassificering 2) samt montering av bärande stål- och betongkonstruktioner (konstruktionsklassificering 2).

Se hur SmartDok kan göra ditt vardagliga arbete smartare