Har du en maskinpark du önskar få bättre kontroll på?

Få översikt över maskinparken, bränsleförbrukning och service.

Hantera serviceintervall och dokumentation enkelt med hjälp av maskin- & servicemodulen i SmartDok

När slitage av anläggningsmaskiner inte rapporteras i tid kan det leda till onödig stopptid. Med SmartDok kan detta enkelt förhindras.

Att få fel på en av firmans grävmaskiner kan få många följdkostnader. Det kostar inte bara att reparera en defekt grävmaskin, det kostar även att lösa den fortsatta driften av projektet. Kanske blir det extra maskintransporter, inhyrda maskiner eller försenat projekt till följd av en maskin som har fått stopp

SmartDok har en modul som hjälper dig att hålla översikt över inrapporterade fel, serviceintervall och inte minst bränsleförbrukning för varje enskild maskin.

Varför SmartDok?

Våra kunder lyfter fram följande när de får frågan om varför de gillar maskinmodulen i systemet:

  • Att kunna föra bränsleförbrukning i ett system.
  • Enkelt kunna registrera anmärkningar och fel på en maskin i appen.
  • Ta emot meddelanden i mobilen när det är dags för service eller om ett fel har uppstått för en maskin.
  • Allt detta ger sammantaget en bättre koll på maskinparken och gör att man kan undvika eventuella extrautgifter som kommer som ett brev på posten om en maskin är misskött.

På så sätt kan du undgå sura extrautgifter samtidigt som du ökar drifttiden på maskinerna.

Få översikt över maskinparken, bränsleförbrukning och service.

Att ha full kontroll på maskinparken kräver jämna kontroller på maskiner och utrustning.

Checklista mot maskin

Genom att kombinera maskinmodulen med KMA-modulen kan maskiner dokumenteras på samma sätt som projekt. Det innebär att du kan skapa egna checklistor som är anpassade för verksamheten, maskinerna och era krav på dokumentation. Larsen Maskin är ett norskt bolag som gör just detta.

– Vi kontrollerar alla maskiner genom digitala checklistor så att vi alltid ligger i framkant och kan undvika fel i tid. Det är ett otroligt bra hjälpmedel, säger arbetsledaren Christian Østnes i Larsen Maskin.

Maskinföraren Pål Martin Brattfjord tar fram mobilen och tar oss igenom en checklista för motorn av en grävmaskin som han kör.

Här kontrollerar jag oljenivå, kylarvätska, hydraulolja m.m. Det är väldigt enkelt att registrera i appen och detta gör att vi undviker skador på maskiner och maskinutrustning, säger han.

Med maskinmodulen reduceras maskinskador genom god uppföljning och översikt. Maskin- och servicemodulen är typisk SmartDok-modul som är användarvänlig, enkel och tidsbesparande.

Läs mer om maskin och servicemodulen.

Uppsummering av maskin- och servicemodulen i SmartDok:

  • Skaffa dig bättre översikt och kontroll över din egen maskinpark.
  • Få meddelande om när det är dags för service eller om ett fel har uppstått för en viss maskin.
  • Registrera maskintimmar och de maskintillbehör som används på projekten för att inte missa fakturerbar tid men också för att få koll på hur många timmar varje maskin har varit på de olika projekten under önskad period.
  • Ger dig bra dokumentation och data på felmeddelanden, anmärkningar och bränsleförbrukning.
  • Koppla formulär, checklistor, tillsynskontroller till maskiner och utrustning för att rutinmässigt kontrollera skicket på maskinerna och maskinutrustning. Förutsätter att du har KMA-modulen.

Se hur SmartDok kan förenkla ditt vardagliga arbete