Logga in på projekt i Personalliggaren

Vad innebär det att använda en elektronisk personalliggare?

Inom byggbranschen är det krav, men vad är en personalliggare?

I Sverige är det sedan 2016 krav på elektronisk personalliggare vid bygg- och anläggningsprojekt. Personalliggare eller e-liggare är till för att registrera och rapportera närvaro för när och vilka personer som arbetar på en specifik byggarbetsplats.

En personalliggare kopplas samman med aktuell plats för att säkerställa att endast behörig personal har tillträde till arbetsplatsen. Detta är för att säkerställa en säker och laglig arbetsplats samt om Skatteverket kommer på besök ska företaget kunna visa upp dokumentation på vilka som arbetar på projektet.

Fördelar med att använda SmartDoks personalliggare:

  • Allt samlat i samma system och sparas i molnet.
  • Du behöver inga extra passerkort, allt fungerar digitalt.
  • Uppfyller Skatteverkets krav på en personalliggare.
  • Anställda kan endast logga sig in på plats.
  • Du kan skapa och definiera projektets område.
  • Sen ger det givetvis en enklare och mer effektiv personalhantering samt ökad transparens.

Hur fungerar SmartDoks personalliggare?

SmartDoks personalliggare fungerar på så sätt att den kopplas samman med ett Geofence-system. Tidigare har vår personalliggare varit kopplat till ID06, men sedan en tid tillbaka erbjuder vi en smidigare lösning där du kan skapa egna området direkt i SmartDok. Detta gör du genom att placera ut Geofence-området där dina projekt befinner sig.

Användare registrerar sig därefter enkelt i personalliggaren via mobilen, lika smidigt är det att registrera sig ut vid hemgång. På så sätt kan du se till att enbart behöriga är på arbetsplatsen.

Du som administrator kan sedan gå in och se närvaro, tidsåtgång per underentreprenör och företagsstruktur. Sedan kan du även se kortadministration, alltså vilka som har tillgång till projektet och mer värdefull information.

Logga in direkt på arbetsplatsen. Personalliggare.

Registrera din närvaro direkt i appen.

Förbättrad Personalliggare

En av våra styrkor är att vi alltid strävar efter att tillgodose önskemål och nya krav som finns både av SmartDoks användare och de aktörer som ställer lagkrav.

Appen som nyligen introducerades är därför användarvänlig och uppfyller de krav från Skatteverket likt den tidigare appen, samt att vi hela tiden uppdaterar med nya funktionaliteter. Vi uppdaterade appen nyligen med exempelvis QR-kod. Detta innebär att de som ska logga sig in på ett projekt kan nu enkelt skanna sig in. Läs mer om den nya funktionen att kunna skanna sig in med hjälp av en QR-kod här.

Boka demo och ladda sedan ner appen nedan:

Se hur SmartDok kan göra ditt vardagliga arbete smartare