Anpassade områden geofence

När du nu skapar en geofence i SmartDok kan du skapa ett anpassat område runt projektet.

Med den nya geofence-funktionen kan du skapa anpassade områden för att öka noggrannheten

Rita ett exakt projektområde på kartan för att underlätta arbetet med personalliggaren

SmartDoks lösning för personalliggaren har varit populär i byggbranschen sedan den lanserades 2017. Appens extra smarta del har varit möjligheten att använda geofence.

Med geofence fick man möjlighet att begränsa ett område på en karta så att arbetare dels kunde få påminnelse om att registrera in och ut ur Personalliggaren när de ankom och lämnade ett byggarbetsplats, dels att det inte längre blev möjligt att registrera sig in om man befinner sig utanför området. Detta var en efterlängtad funktion för byggbranschen, men den innehöll också begränsningar, då många av lösningarna bara hade möjlighet att göra en cirkel på kartan, och därmed var noggrannheten inte tillräckligt bra.

Med vår senaste uppgradering kan du skräddarsy projektområdet på kartan, vilket ökar noggrannheten och användbarheten avsevärt.

Anpassade områden

När du nu skapar en geofence i SmartDok kan du skapa ett anpassat område runt projektet. Antalet punkter du kan markera med är många och du kan därmed skapa exakta gränser för projektet.

Det är också viktigt att komma ihåg att GPS-mottagarnas felmarginal är korrekta inom 15 meter 95% av tiden. Generellt brukar noggrannhet ligga inom 5 till 10 meter under normala förhållanden.

Se hur SmartDok kan förenkla ditt vardagliga arbete