Enkelt och Användarvänligt

SmartDok är en digital lösning för byggbranschen som effektiviserar projekt, centraliserar information och stärker samarbete, för ökad produktivitet och lönsamhet.

Ökad effektivitet, bättre samarbete, högre säkerhet, bättre revisionskontroll och kostnadseffektivitet

SmartDok används idag av 3500 bygg- och anläggningsföretag. Dessa står inför många utmaningar och behov av att optimera processer, öka produktiviteten och minska kostnaderna. SmartDok är en innovativ lösning som kan hjälpa företag att hantera dessa utmaningar.

1. Bättre ekonomisk kontroll

SmartDok ger projektledare och chefer insikt i projektens ekonomiska status. Detta gör det enklare att identifiera potentiella besparingar, övervaka framstegen och justera projektbudgetarna vid behov.

2. Bättre tidsregistrering och lönehantering

Med SmartDok kan anställda enkelt registrera arbetstid, frånvaro och övertid direkt från mobilen. Detta ger en mer exakt och uppdaterad överblick över tidsåtgången och gör lönehanteringen snabbare och enklare. Dessutom ger det chefer en bättre förståelse för resursanvändningen och bidrar till mer effektiv bemanningsplanering.

3. Ökad säkerhet och efterlevnad

Genom att använda SmartDok för arbetsmiljöarbete inom byggbranschen kan företag enkelt förbättra säkerheten, minska risken för olyckor och skador och säkerställa efterlevnad av lagar och regler. Med funktioner som Riskbedömning och Oönskade Händelser, avvikelshantering, anpassade checklistor och enkel tillgång till KMA-handboken(arbetsmiljöhandboken) blir SmartDok en ovärderlig resurs för att stärka arbetsmiljökulturen i ditt företag.

4. Förbättrad kommunikation och samarbete

SmartDok inkluderar kommunikationsverktyg som gör det enkelt att dela information, dokument och uppdateringar mellan anställda och projektledare. Detta bidrar till bättre samarbete, snabbare problemlösning och färre missförstånd som kan försena projekten.

5. Effektiv resurshantering

SmartDok hjälper företag att hantera arbetskraft, utrustning och material på ett effektivt sätt. Genom att centralisera all information i ett system kan projektledare och arbetsledare enkelt övervaka och koordinera resurser, minska slöseri och säkerställa att projekten fortlöper enligt plan.

SmartDok låter dig enkelt organisera och tillgängliggöra all dokumentation relaterad till ett projekt på ett ställe, vilket ger bättre överblick och kontroll över projektet.
SmartDok låter dig enkelt organisera och tillgängliggöra all dokumentation relaterad till ett projekt på ett ställe, vilket ger bättre överblick och kontroll över projektet.

Kvalitet och effektivitet

SmartDok gör uppföljningen av byggprojekt mer kvalitativa på ett effektivt sätt.

SmartDok låter dig enkelt organisera och tillgängliggöra all dokumentation relaterad till ett projekt på ett ställe, vilket ger bättre överblick och kontroll över projektet.

Kvalitet och effektivitet

SmartDok gör uppföljningen av byggprojekt mer kvalitativa på ett effektivt sätt.

Se hur SmartDok kan göra ditt vardagliga arbete smartare