KUNDERFARENHETER

TRÄDGÅRDSANLÄGGARE

Fogel Mark & Trädgård

Jenny Fogelberg, ägare till Fogel Mark & Trädgård, omfamnar digitala lösningar som SmartDok och Fortnox för att optimera sin verksamhet.

Tidigare fyllde företaget i timme för timme i bokföringssystemet, nu överförs allt på några få sekunder!

Tranby AS

– Övergången till SmartDok är väldigt tidsbesparande för vår lönekörning. Från att skriva in alla timmar och projekt manuellt, till att få överfört detta från SmartDok till lönesystemet är en stor skillnad.

Henrik Berntsen hos Braathen Landskapsentreprenör talar varmt om övergången till SmartDok
Braathen
Landskapsentreprenör AS

– Jag använder betydligt mindre tid nu per oönskad händelse eller noterad avvikelse. Det är en stor fördel, för hela företaget. Vi klarar att göra något med det som rapporteras.

För trädgårdsanläggare Grøteig AS har lösningen varit att byta till SmartDok – ett branschanpassat digitalt system för att jobba mer effektivt

Grøteig AS

– Våra anställda är duktiga på att lägga in timmarna i SmartDok fortlöpande, vilket ger oss kontroll över tidsåtgången för de olika projekten!