KUNDERFARENHETER

KOMMUN OCH SKOLOR

Norska trafikverket

Norska trafikverket

– SmartDok är ett exempel på ett verktyg som fungerar, förenklar och sparar tid!

Loppa kommun tog i bruk SmartDok efter goda erfarenheter från bygg- och anläggningsbranschen.

Loppa kommun

Med SmartDok har driftavdelningen klarat att synliggöra effektiv resursanvändning för politikerna i kommunen.

Sedan 2011 har ersättningar efter översvämningsskador skjutit i höjden, och legat på runt en halv miljard bara i Norge enligt Norsk naturskadepool.

Lillehammer kommun

Checklistor på mobilen har gjort översvämningsberedskapen enklare för kommunen.