Byggledare Ole Kleven

Byggledare Ole Kleven hos norska trafikverket är nöjd med att ha fullfört projektet utan ekonomiska överskridelser och menar att digital dokumentation har varit en starkt bidragande faktor.

Data ska vara förenklande, och får inte bli en tidstjuv!

Norska trafikverket önskade enkelhet och kvalitet vid dokumenteringen av arbetet med broprojektet, Tana Bro. Valet föll på SmartDok.

– Data är ett fantastiskt hjälpmedel om det fungerar. Om inte, så är det enbart en tidstjuv, säger byggledare Ole Kleven.

För norska trafikverket var det viktigt att kunna registrera checklistor och bilder i ett användarvänligt system, som inte tar upp tid från kärnverksamheten.

– Kort sagt handlar det om att göra det enkelt för sig. Är systemet användarvänligt, innebär det lite eller inget efterarbete. Det är oerhört viktigt för oss när man startar upp med ett så pass stort projekt som Tana bru, tillägger han.

– Ju mer man får dokumenterat där och då, ju mindre efterarbete.

Dokumentation med bilder förenklar och förbättrar kvaliteten

Att samla checklistor med bilder på ett ställe förenklar arbetet över hela linjen. Norska trafikverket har använt checklista/formulär-funktionen i KMA-ronder i SmartDok för att dokumentera projektet under arbetets gång.

– En bild säger mer än 1000 ord, och vi har stort fokus på bilddokumentation, säger Ole.

Bilderna som tas med SmartDok sparas med GPS-koordinater, tidspunkt och vägreferens.

– När bilderna tas i systemet kan användaren kommentera och rita på bilden för att göra det ännu enklare och mer transparent.

– Bilderna är dessutom lättillgängliga, och på ett och samma ställe. Tiden då bilderna låg på hårddiskar spridda runt om i organisationen är förbi.

– SmartDok är ett exempel på ett verktyg som fungerar, förenklar och sparar tid!

Att med telefonen registrera inspektioner ute på byggarbetsplatsen säkrar kvaliteten på projektutförandet.

Genomfört utan ekonomiska överskridelser

Norska trafikverket kan tillsammans med sina samarbetspartners klappa sig stolt på axeln över att ha fullfört ett gigantiskt projekt utan ekonomiska överskridelser.

15 september var det dags för öppningsfest, något försenat på grund av tidigare väderutmaningar, men den som väntar på något gott, väntar aldrig för länge.

Bron är hela 260 meter lång och har en spännvidd på 234 meter. Den är en del av Europaväg 6 och 75, och ersatte den gamla hängbron från 1948.

Kontraktet tecknades i november 2016, och byggnationen drog igång över nyår 2017. HAK entreprenør AS i norska Alta är huvudentreprenör för projektet, och har haft med sig flera underleverantörer, som bland annat Ronny Hermansen AS. Samtliga dessa använder i dag SmartDok.

Tana bro

Trafiken är i gång över nya Tana bro, som på kort tid blivit något av ett landmärke längs med E6 i nordöstra Norge.

Anpassat branschen

SmartDok är specialanpassat för bygg- och anläggningsbranschen och valdes för att förenkla och förbättra dokumentationsarbetet.

Ole är fullt medveten om vilken positiv effekt användandet av ett sådant system har medfört under projektets gång.

– Det förenklar arbetet med timlistor från entreprenörerna. Vi har dagligen haft uppdaterade rapporter, med full kontroll på kostnader vid eventuella tilläggsarbeten eller ändringar.

Att även underentreprenörer använder SmartDok bidrog till ännu mer projektkontroll.

– Vi hade uppföljning av väg, betong, stål och mottagningskontroll i SmartDok. Allt via checklistor i systemet, förklarar han.

Ronny Hermansen AS

Ronny Hermansen AS var en av flera underentreprenörer som stod för en stor del av anläggningsarbetet.

Gör det enkelt

Nästa projekt för Ole och norska Trafikverket är Skarvbergtunneln mellan Smørfjord och Repvåg, och även där blir SmartDok en viktig bricka i projektdokumentationen.

– Vi har skaffat oss goda dokumentationserfarenheter som vi kan ta med oss vidare till nästa projekt. Gör det enkelt är nyckelordet!

Se video från öppningen:

Se hur SmartDok kan göra ditt vardagliga arbete smartare