MALLBIBLIOTEK

MALLBIBLIOTEK

Anpassa mallarna efter dina behov!

Mallbiblioteket i SmartDok är en funktion som låter användare skapa, anpassa och spara mallar för olika typer av dokument och rapporter som är relevanta för deras verksamhet.

Anpassa mallarna efter dina behov!

Mallbiblioteket i SmartDok är en funktion som låter användare skapa, anpassa och spara mallar för olika typer av dokument och rapporter som är relevanta för deras verksamhet.

Mallbibliotek för
checklistor

Ladda ner mallarna för deras konton och använd direkt, eller anpassa efter dina egna behov.

Förenkla ditt jobb
med checklistorna

Med mallbiblioteket blir HMS-arbetet betydligt enklare.

Här är några av funktionerna
och fördelarna med mallbiblioteket
i SmartDoc:

  • Anpassning: Du kan anpassa mallar efter dina specifika behov. Detta innebär att lägga till fält, ändra layouten, lägga till företagets logotyp och mer.
  • Återanvändning: När mallar väl har skapats kan de enkelt återanvändas för att snabbt generera dokument och rapporter. Detta sparar tid och minskar fel.
  • Standardisering: Mallbiblioteket hjälper till att standardisera rapporter och dokument som företaget tar fram, så att alla anställda använder samma format och processer.
  • Effektivitet: SmartDoks mallhanteringsfunktion gör det enkelt att hitta och använda rätt mallar när du behöver dem.
  • Bättre spårbarhet: När de används ger mallarna dig möjlighet att registrera viktig information och data, som sedan kan användas för rapportering och analys.
  • Överensstämmelse med föreskrifter: Mallbiblioteket kan hjälpa till att säkerställa att dokumentationen överensstämmer med branschstandarder och föreskrifter.

Se hur SmartDok kan förenkla ditt vardagliga arbete