För att minska risken för skador är det viktig med kompetenta arbetstagare, god ledning och välhanterad riskstyrning. Önskar du att reducera risken för arbetsolyckor i verksamheten, ska du jobba systematiskt och kontinuerligt med KMA.

Varför är det smart att satsa på att rapportera KMA?

Att tänka på kvalitet, miljö och arbetsmiljö (KMA) i bygg- och anläggningsbranschen är viktigare än någonsin.

Varför ska man arbeta med KMA? Nedan listar vi några skäl till varför det är smart att jobba med KMA inom bygg- och anläggningsprojekt:

Säkerhet och hälsa:

Genom att vara försiktiga och planera för risker kan vi minska olycksfall på arbetsplatsen. Det är därför viktigt att lära ut och följa säkerhetsregler för att göra arbetsmiljön tryggare för alla.

Miljöansvar:

Genom att tänka på miljön när vi bygger kan vi använda material och processer som är snälla mot naturen. Det handlar om att vara hållbara och minska påverkan på miljön, vilket gynnar oss alla.

Regler eller lagar:

Ett byggprojekt måste följa en hel del regler för att hålla alla säkra och skydda miljön. Genom att dokumentera kan vi enkelt redovisa hur arbetet gått till, och undviker därmed eventuella frågetecken kring lagar och regler.

Kostnadsbesparingar:

Att tänka på KMA kan i början verka som en extra kostnad, men det sparar faktiskt pengar i längden. När man arbetar proaktivt med att undvika olyckor och är smarta med resurserna blir det mer lönsamt över tid.

Förbättrat företagsrykte:

Företag som bryr sig om säkerhet och miljö får ett gott rykte. Det gör dem mer attraktiva för kunder och samarbetspartners, vilket öppnar dörrar för nya affärsmöjligheter.

Läs mer om varför du bör rapportera KMA här!

KMA-arbetet kan ses som en smart företagsstrategi

Det inte bara ett argument för att följa lagar – att tänka på kvalitet, hälsa, säkerhet och miljö är också en smart affärsstrategi. Medvetna beslut och åtgärder inom KMA kan inte bara förbättra arbetsplatsen utan också stärka företagets position på marknaden och bidra till en mer hållbar framtid.

Välj SmartDok för att förenkla KMA-rapporteringen och stärka din position inom branschen.

Se hur SmartDok kan göra ditt vardagliga arbete smartare