VARFÖR RAPPORTERA KMA?

Det registreras en avvikelse som enkelt dokumenteras i KMA-modulen i SmartDok
0
Antal arbetare inom byggbranschen
0
Antal byggföretag i Sverige

FÖRDELARNA MED ATT DOKUMENTERA KVALITET, MILJÖ, ARBETSMILJÖ

  • Bättre arbetsmiljö

  • Lägre sjukfrånvaro

  • Minskade kostnader

  • Minskade risker

  • Mindre oönskade händelser

  • Bättre affärskontinuitet

  • Innovativa och proaktiva metoder för förebyggande

  • Bättre omdöme

  • Mer konkurrenskraftig

  • Bra ledarskap och aktivt engagemang från anställda

0
Dödliga arbetsolyckor i Sverige 2019
0
Rapporterade arbetsolyckor i Sverige 2018

OLYCKOR OCH TILLBUD BEROR OFTA PÅ SAMMA TYP AV RISKBETEENDE