VARFÖR RAPPORTERA KMA?

0
Antal arbetare inom byggbranschen
0
Antal byggföretag i Sverige

FÖRDELARNA MED ATT DOKUMENTERA KVALITET, MILJÖ, ARBETSMILJÖ

  • Bättre arbetsmiljö

  • Lägre sjukfrånvaro
  • Minskade kostnader
  • Minskade risker
  • Mindre oönskade händelser
  • Bättre affärskontinuitet
  • Innovativa och proaktiva metoder för förebyggande
  • Bättre omdöme
  • Mer konkurrenskraftig
  • Bra ledarskap och aktivt engagemang från anställda
0
Dödliga arbetsolyckor i Sverige 2019
0
Rapporterade arbetsolyckor i Sverige 2018

OLYCKOR OCH TILLBUD BEROR OFTA PÅ SAMMA TYP AV RISKBETEENDE