Kenneth ger SmartDok, KMA och ISO certifieringar tummen upp

Öka kvaliteten och tillförlitligheten med ISO certifieringar

ISO certifiering blir allt mer avgörande inom byggsektorn och är ett godkännande på att ett företag följer riktlinjer och standarder samt håller sig uppdaterade.

ISO certifiering står för International Organization for Standardization, vilket betyder att det finns standarder att förhålla sig till beroende på vilken certifiering det är. Att sträva efter och uppnå dessa standarder förbättrar företagets position på marknaden och tydliggör ett engagemang för både klimat, miljö och arbetsmiljö.

Några av de vanligaste certifieringarna för företag inom byggbranschen är:

  • ISO 14001 – En certifiering som försäkrar att företaget arbetar med hållbara processer och material.
  • ISO 9001 – En certifiering som visar på företaget är kvalitetssäkrat.
  • ISO 45001 – En certifiering som tyder på företagets ansvarstagande inom arbetsmiljö för alla anställda.

Läs mer om ISO certifieringarna vi erbjuder!

Vi gör det enkelt för ert företag

Vårt KMA-system öppnar upp fler möjligheter. Dokumentationen som KMA-planen och KMA-handboken ger skapar ett gediget underlag för att kunna få certifieringar att träda i kraft.

Tanken med KMA-systemet är att det ska vara enkelt och användarvänligt. Med Certways hjälp vet vi vad som behöver dokumenteras för att uppnå krav och lagar. Om allt är ifyllt som de ska i dokumentationen skapas det även möjlighet att certifiera sitt företag inom olika aspekter.

Certway är de som sedan utfärdar certifikatet utifrån underlaget som skapats tillsammans med dem i SmartDoks KMA-system.

Varför ska ett företag ISO certifiera sig?

På samma sätt som användning av KMA-systemet är ISO certifieringarna ytterligare ett bevis på att standarden hålls. Anledningarna till varför man bör ha ISO certifieringar kan vara flera, men den huvudsakliga anledningen är just att det intygar att verksamheten håller standarden krävs.

En annan anledning kan vara krav som ställs utifrån – från beställare eller byggherre som önskar denna dokumentation och intyg. Sådana krav blir mer och mer vanliga, framförallt för de som arbetar inom den offentliga sektorn.

Se hur SmartDok kan göra ditt vardagliga arbete smartare