Bättre och enklare dokumentation

Användare av SmartDok och Invo kan nu fira en ännu smartare vardag och mer dataflöde.

Invo och SmartDok inngår ett strategisk samarbete för att effektivisera vardagen för kunder i bygg- och anläggningsbranschen.

Kombinationen av SmartDok som digitalt rapporteringssystem och Invo som ett nav i projekthantering skapar nya möjligheter att jobba smartare.

Både Invo och SmartDok är välkända it-system inom bygg- & anläggningsbranschen. Båda erbjuder tekniska lösningar som förenklar och sparar tid för sina kunder. Ett samarbete skapar därför ytterligare ett mervärde i arbetsvardagen.

– Hela poängen med bra partnerskap är att tillmötesgå branschen med standardiserade, enkla och bra lösningar som pratar med varandra, säger Afshan Malik, CSMO i Invo.

– Vi ska göra vardagen enkel och effektiv. Det är det vi i Invo jobbar mot, att effektivisera arbetsvardagen. Samarbetsavtalet med SmartDok är en viktig del i detta mål.

Sverigechef, Adam Landfors i SmartDok är enig i att partnerskapet med Invo är viktigt.

– Vi har jobbat tätt med kunder i bygg- & anläggningsbranschen sedan starten 2015 och har upparbetat stor kompetens över vad som ska till för att göra vardagen enklare för branschen.

– Vårt samarbete med Invo är ytterligare ett steg i rätt riktning. Genom att minimera fler manuella steg och kombinera användarvänligheten i vår app med dokumenthanteringen i Invo Projekt kommer nu kunder få det bästa av två världar, säger Adam. 

Här kan du läsa mer om integrationen mellan SmartDok och Invo.

En KMA-handbok för mobil och PC

Adam Landfors ser fram emot att i samarbete med Invo kunna skapa värde för kunderna.

Automatisering i alla led

Alla projekt som upprättas i Invo Projekt blir automatiskt upprättade i SmartDok. Vidare blir inskickade formulär så som egenkontroller, checklistor, riskbedömningar osv. från SmartDok skickade till Invo och därmed Sharepoint och hamnar i rätt projektmapp direkt utan manuellt arbete. Genom att integrera Invo Projekt med SmartDok uppnår man därför en effektiv och förenklad vardag för alla inom företaget.

Adam Landfors ser fram emot att skapa ännu mer värde för kunderna genom detta samarbete.

– I vår app (SmartDok) registrerar användarna enkelt och snabbt sina formulär när de är ute på projekten. Dessa formulär kan vara kopplade till projekt och maskiner.

Se hur SmartDok kan göra ditt vardagliga arbete smartare