Invo/SharePoint

Invo/SharePoint

Gör livet enkelt med Microsoft 365!

Förenklar vardagen för medarbetarna, automatiserar rutiner och strukturerar all information genom ett användarvänligt arbetsflöde.

Gör livet enkelt med Microsoft 365!

Förenklar vardagen för medarbetarna, automatiserar rutiner och strukturerar all information genom ett användarvänligt arbetsflöde.

Om integrationen

Genom att integrera SmartDok med Invo Projekt kan du ta del av ett flertal integrationer till andra system och uppnå en digital vardag för alla inom företaget. Projekt som blir upprättade i Invo Projekt blir automatiskt upprättade i SmartDok för att undgå dubbelarbete.

 

Vad förs över från SmartDok till Invo Projekt/Sharepoint?

Invo kan hämta alla egenproducerade och dokumenterade formulär från SmartDok, exempelvis:

 • Arbetsberedningar
 • Checklistor
 • Egenkontroller
 • Riskbedömningar
 • Dagböcker

PDF-filen som genereras i SmartDok förs över till Invo och hamnar i rätt projektmapp i Sharepoint.

 

Om Invo Projekt

Invo Projekt är en standardmodul för projekthantering som ger organisationen möjlighet att upprätta och administrera projektmappar i Sharepoint.

 

Detta får du:

 • Self-service när du skapar nya projekt.
 • Fördefinierade projektmallar som underlättar uppstart av nya projekt.
 • Obegränsat antal projekt.
 • Sökmotor.
 • Koppling mellan huvud-, under- och andra projekt.
 • Versionskontroll, arbetsflyt.
 • Projektstyrning med Gantt-visning.
 • Enkel tillgångångskonotroll.
 • Möjlighet för extern delning.
 • Tät integration mot Office 365.