RISKBEDÖMNING I SMARTDOK

En riskbedömning kan signeras av alla deltagare, även från deras egna telefoner.

Riskbedömning är en funktion som ingår i vårt KMA PRO-paket

Varje arbetsgivare ska tillsammans med sina arbetstagare bedöma de risker som deras arbeten kan orsaka vid varje byggarbetsplats enligt sitt egna systematiska arbetsmiljöarbete.

Arbetsmiljöverket konstaterar att varje arbetsgivare ska tillsammans med sina arbetstagare bedöma de risker som deras arbeten kan orsaka vid varje byggarbetsplats enligt sitt egna systematiska arbetsmiljöarbete. Det är viktigt att man gör en ny riskbedömning inför varje ny arbetsuppgift eller inför varje ny miljö där ett arbete ska utföras.

Detta är någon ni enkelt kan implementera med hjälp av SmartDok, via funktionen Riskbedömning. Däri kan ni enkelt identifiera och dokumentera risker och definiera vem som ansvarig och riskens allvarlighetsgrad. En riskbedömning kan signeras av alla deltagare, även från deras egna telefoner.

Riskbedömning är en funktion som ingår i vårt KMA PRO-paket. Funktionen hette tidigare Säker Jobbanalys.

Risker på arbetsplatsen ska förebyggas med olika slags åtgärder som gör att arbetet kan utföras säkert. Ibland kan möjligheterna för hur arbetet kan utföras begränsas eftersom många olika arbetsgivare arbetar sida vid sida på byggarbetsplatsen.

Läs mer hos Arbetsmiljöverket

Se hur SmartDok kan förenkla ditt vardagliga arbete