Torbjörn i Sten & Betongteknik i Katrineholm AB

– Det är kul att kunna ge bra underlag för kunder och att kunna ge underlag direkt när kunder frågar om det. Allt finns ju redan färdigt i SmartDok, kunderna blir imponerade!

Sten & Betongteknik i Katrineholm AB: Erfarna bergsprängare med kompetens inom håltagning och anpassade lösningar

Sten & Betongteknik i Katrineholm AB arbetar med bergsprängning och har många års erfarenhet inom olika miljöer. Målsättningen som de alltid arbetar efter är att uppfylla kundernas önskemål och behov genom att anpassa metodval för varje enskilt projekt.

I ett möte med Torbjörn, ägare av Sten och Betongteknik i Katrineholm AB, fick vi insikt i hur de integrerar SmartDok som en del av deras dagliga arbete. Varje dag skiljer sig från den föregående, det kan vara allt från olika sprängningsuppdrag till betonghåltagning och olika rivningsarbeten. Samt att han ofta hjälper till vid ombyggnader och korrigeringar av eventuella fel som kan uppstå vid nyproduktion.

– Det jag tycker är roligast är de ovanliga projekten som inte inträffar så ofta. Till exempel när vi fått uppdrag som att spränga omkull skorstenar eller vattentorn.

Sten & Betongteknik
Sten & Betongteknik i Katrineholm AB under ett pågående sprängningsprojekt.

Projektanpassade lösningar

Med 5 anställda i företaget använder de SmartDok flitigt. Torbjörn förklarar hur de främst använder SmartDok för att dokumentera sprängjournaler och egenkontroller, en funktion i KMA-modulen som möjliggör projektanpassade journaler för att få med specifika delar till olika projekt.

– Det finns många system idag och det är många som ringer och försöker sälja in sina system. Men det som jag tycker är bäst är att jag har kunnat skapa egna dokument för egenkontroller och att man kan göra så mycket olika saker med SmartDok.

Enligt Torbjörn finns det inget annat system som kan matcha den flexibilitet som SmartDok erbjuder. Han berömmer också hur SmartDok har anpassat sig till arbetssättet med KMA-dokumentation, vilket idag är en viktig del av hans och många andras arbete.

Sten & Betongteknik i Katrineholm AB
Torbjörn för direkt in dokumentationen i SmartDok.

Digitaliseringens fördelar

Torbjörn var tidigt ute med att digitalisera sina system. Detta har inte bara gynnat hans eget företag utan det har också fått en positiv effekt hos branschkollegor och kunder som värderar den snabba och tydliga dokumentationen högt.

– För ett par år sedan var vi på ett ställe och arbetade åt en stor byggfirma, och under första byggmötet ville de få in egenkontrollerna, avvikelsehantering och liknande från projektet. Då tog jag bara fram mitt, allt redan inlagt i SmartDok redo att presenteras på ett tydligt sätt, berättar Torbjörn.

Denna smidiga tillgång till dokumentation har stärkt förtroendet för Sten & Betongteknik i Katrineholm AB ytterligare ett steg. När allt finns nedskrivet tycker kunderna att det är tydligt och går därför inte att ifrågasätta, säger Torbjörn.

– Systemet är branschanpassat, enkelt och flexibelt samt att jag sparar in tid på kontoret.

Se hur SmartDok kan förenkla ditt vardagliga arbete