Digital dokumentation ger kontroll över bränsleförbrukningen

Digital dokumentation ger kontroll över bränsleförbrukningen

Bränslepriserna har ökat kraftigt och når ständigt nya höjder.

Detta är något som i högsta grad känns i plånboken, inte minst för aktörer inom bygg- & anläggningsbranschen. Det är av den anledningen viktigare än någonsin att vara ekonomisk och ha god kontroll över förbrukningen. Här erbjuder SmartDok en enkel lösning för just detta.

Vikten av att ha kontroll över bränsleförbrukningen kan inte nog understrykas, särskilt med tanke på dagens instabila läge och höga prisnivåer. Lyckligtvis finns det digitala lösningar som ger kontrollen och översikt över företagets och respektive fordons bränsleförbrukning.

I SmartDok finns det två lösningar för att fånga upp företagets bränsleförbrukning.

I SmartDoks Maskinmodul finns många funktioner för att underlätta service och underhåll av maskiner, men även en funktion för att registrera bränsle varje gång en maskin tankas. Detta gör att varje maskin får en digital bränslerapport där man ser vem, när, vad och hur mycket en maskin tankats. Vilket i sin tur kan ge en komplett bränslerapport över alla företagets fordon.

Det andra alternativet är att använda sig av formulär. Genom KMA-systemet i SmartDok kan företag skapa egna formulär som alla medarbetare kan fylla i med sin mobiltelefon. Det går exempelvis att skapa ett formulär med koppling till företagets maskinpark och ange mängden bränsle och från vilken tank en maskin tankat från. Väldigt enkelt för medarbetaren, samtidigt som det ger en komplett översikt i andra änden.

Jimmy Borgh och pappa Roland Borgh har mycket bra erfarenhet av att använda SmartDok.
Appen fungerar för användare i alla åldrar. Kontroll på bränsleförbrukning.

Ökad kontroll på kostnaden

Vi har tidigare pratat med JB Mark & Bygg i Stockholm (nu Ingarö Schakt). De berättar om att deras vardag blev mycket enklare när de fick bättre översikt över bränsleförbrukningen sedan de började använda SmartDok.

– Våra maskinförare tankar ofta från fat eller dunk. De har därför haft svårt att följa var bränslet gått. Nu har vi satt i litermätare i alla våra pumpar på samtliga maskiner och förarna dokumenterar timmar samt litrar varje gång de tankar.

– Vips, så får vi ökad kontroll på kostnaden för bränsle i varje maskin, vilket leder till bättre kontroll på maskinernas totala kostnader.

Läs mer om far och son Borgh och deras erfarenheter här.

Se hur SmartDok kan göra ditt vardagliga arbete smartare