Ingarö Schakt i Stockholm fick kontroll på bränsleförbrukningen efter att företaget började använda rapporteringssystemet SmartDok

Har du kontroll på firmans bränsleförbrukning? Ingarö Schakt i Stockholm har full kontroll över utgiftsposten efter att ha börjat använda SmartDok.

Ingarö Schakt är ett företag med många järn i elden. Med många projekt igång samtidigt på olika platser är det väldigt viktigt att ha koll på personalen, timmarna och förbrukningen. Du kan lita på att genom att anlita Ingarö Schakt använder du dig av ett företag med kontroll på utgifterna, och således väntar inga överraskningar på fakturan.

Kvalitet i arbetet är det viktigaste för oss. Ett bra utfört projekt är ett projekt där alla parter blir nöjda. Därför är det viktigt för oss att innan projektets start, komma överens om vad som ska göras, inom vilket tidsspann det ska göras, och till vilket pris det skall göras.

– Vi jobbar alltid med skriftliga avtal, säger Jimmy Borgh i Ingarö Schakt.

Fick kontroll på bränsleförbrukningen

För att kunna leva upp till sina egna mål var Jimmy tvungen att göra något för att få en förbättrad översikt över personal och förbrukning.

– Innan vi tog i bruk SmartDok hankade vi oss fram med långsamma mer manuella system, säger Jimmy.

Varför valde ni SmartDok?

– Till en början för att använda personalliggare-modulen, men jag insåg snabbt att SmartDok förenklade vår lönehantering och att vi även, efter tio år i branschen, faktiskt kunde få koll på våra dieselkostnader på varje fordon.

Bränsleförbrukning är en stor utgiftspost för varje maskinentreprenör. Nu kunde Jimmy äntligen få kontroll över denna mycket viktiga utgift.

Vi fick helt plötsligt statistik på hela fordonsflottans bränsleförbrukning på ett sätt vi inte haft tidigare.

– Våra maskinförare tankar ofta från fat eller dunk. De har därför haft svårt att följa var bränslet gått. Nu har vi satt i litermätare i alla våra pumpar på samtliga maskiner och förarna dokumenterar timmar samt litrar varje gång de tankar.

– Vips, så får vi ökad kontroll på kostnaden för bränsle i varje maskin, vilket leder till bättre kontroll på maskinernas totala kostnader.

Ingarö Schakt har i dag 12 anställda och 13 maskiner. Ett företag som växer och som drivs med bra kontroll, är något som gynnar både kunden och företaget.

Digital dokumentation ger kontroll över bränsleförbrukningen

Planerar arbetsveckan med appen

För att få en översikt över uppdragen och vilka resurser Jimmy ska sätta in på vilket projekt, använder Jimmy Resursplaneraren i SmartDok.

Jag använder resursplaneraren som ett verktyg för att alltid kunna planera våra resurser på alla arbeten. Förut satt vi med excel och planerade varje vecka. Även här är det väldigt mycket smidigare att alltid kunna ha en läsplatta och snabbt kunna uppdatera sig om nya och pågående arbeten, säger Jimmy.

– Vi jobbar med fiber och använder oss av ett formulär vi skapat som dagboksblad. Där antecknar vi varje dag vad vi har gjort, och var någonstans etc. Vi använder oss även av en skapad tidlapp. Det gör att våra kunder kan skriva under timrapporter direkt på killarnas smarttelefoner.

Lätt att använda

Jimmy intygar att appen och systemet är väldigt lättanvändligt, och att övergången från manuell dokumentering till en digital sådan var problemfri.

Vi upplevde ett gott mottagande från nästan hela bolaget när det gäller övergången till SmartDok. Några var lite mer sugna på att vara kvar i våra gamla system, men även de insåg snabbt att det är betydligt smidigare nu med digitaliserade system såsom SmartDok. Överlag är de flesta teknikintresserade och uppskattar att de nu själva kan hålla bättre koll på sina timmar, avslutar Jimmy.

Se hur SmartDok kan göra ditt vardagliga arbete smartare