Hjelmen AS har gjort ett medvetet val att satsa på det gröna skiftet

Marit Vossgård är vd för bygg- och anläggningsföretaget i norska Bergen som har gjort det medvetna valet att prioritera gröna uppdrag.

Hjelmen AS har gjort ett medvetet val att satsa på det gröna skiftet

Uppsidan i det gröna skiftet är stor. Och Hjelmen AS har redan valt att slå in på den hållbara vägen.

Hjelmen AS är en norsk byggentreprenör på norska Vestlandet som är specialiserade på avancerade uppdrag inom bygg och anläggning. Företaget har till fullo anammat den gröna omställningen och ser medvetet efter hållbara uppdrag. De har fått på plats centralt godkännande, och är även godkända för startbank.

– Kort tid efter att vi fick godkännandet blev vi tilldelade ett uppdrag av Fjord1, som innebar förberedelse för elektrisk drift av färjor längs med norska västkusten.

System gjorde det enklare att bli miljöcertifierade

Kraven för miljöcertifieringar i anläggningsbranschen är stadigt ökande, och trenden har varit att uppdragsgivare kräver att företagen ska vara certifierade för att kunna bli tilldelade uppdraget.

– Till exempel har Bergen kommun ställt krav på certifieringar, såsom 14001, i flera av sina upphandlingar, berättar Marit.

Marit vill framhäva ett hjälpmedel som har förenklat processen med att bli certifierade.

– Vi använder SmartDok som dokumentationssystem. Vår användning av systemet har gjort det mycket enklare att bli certifierade. När vi blev certifierade för Miljøfyrtårn var certifieringsutgivaren tydliga med att de gillade SmartDoks system starkt, berättar Marit.

Näst på tur står ISO 9001-certifiering för Hjelmen.

– Vi blev rekommenderade av certifieringsutgivaren att fortsätta med användning av SmartDok.

– Så vi har helt klart dragit stor nytta av SmartDoks KMA-system, det är helt säkert, säger hon.

Hjelmen är noga med att KMA blir taget på allvar. När företaget nu ska gå samman med Arvid Tvedt Entreprenør blir det arbetet ännu viktigare.

Många bygg- och anläggningsföretag utan ett intuitivt system upplever det som en utmaning att få de anställda till att utföra KMA-arbetet på önskat sätt, då det upplevs vara tidskrävande och omständigt. Men för Hjelmen gick det som på räls.

Fullt fokus på KMA

Hjelmen är noga med att KMA blir taget på allvar. När företaget nu ska gå samman med Arvid Tvedt Entreprenør blir det arbetet ännu viktigare.

– Vår nya gemensamma företagskultur måste ha välimplementerade rutiner för KMA redan från start, säger Marit.

– Det jag är mest rädd för är ju givetvis att någon ska skada sig på ett eller annat sätt.

– Att ha goda rutiner för att rapportera oönskade händelser och jobba preventivt för att förhindra olyckor är något vi lägger stor vikt vid, berättar hon.

Ett intuitivt system för att kunna jobba med HMS har varit viktigt för Marit.

– Jag har provat många olika system för kvalitetssäkring och HMS, och det är inte allt som är lika bra, men det är klart att systemet blir inte bättre än det du gör det till, förklarar Marit.

Många företag utan ett intuitivt system upplever det som en utmaning att få anställda att jobba effektivt med KMA-arbetet, då det upplevs vara tidskrävande och omständigt. Men för Hjelmen gick det smärtfritt.

– Jag var orolig för att jag skulle tvingas ligga på och påminna vår personal, men de sköter KMA-arbetet galant. Nyckeln är ett användarvänligt hjälpmedel och att du alltid har KMA-systemet med dig i telefonen.

KMA-systemet som Hjelmen använder är SmartDoks KMA Pro.

Om Hjelmen AS

Hjelmen AS är en byggentreprenör på norska vestlandet som är specialiserade på komplicerade uppdrag inom bygg och anläggning. Som underentreprenör blir vi kontaktade när utmaningar på anläggningsprojekt uppstår.
Som huvudentreprenör och generalentreprenör utför vi komplicerade uppdrag som kräver god planering, uppföljning och kreativa lösningar.
Vår specialitet är bland annat cement- och kemikalbaserade injekteringsarbeten.
Detta innebär tätning och stabilisering av grund, och tätning av övergångar mellan betong och berg.
Hjelmen AS är godkänd leverantör i StartBank och certifierade i ISO 14001 och EMAS.
Företaget är även godkända för; utförande av plaststöpta betongkonstruktioner (konstruktionsklassificering 3), utförande av vattenförsörjning- och avloppsanläggning (konstruktionsklassificering 3), utförande av väg- och grundarbeten (konstruktionsklassificering 2) samt montering av bärande stål- och betongkonstruktioner (konstruktionsklassificering 2).

Se hur SmartDok kan förenkla ditt vardagliga arbete