VG Maskin tar fatt på nye oppdrag med bransjetilpasset rapporteringssystem

Ståle Corneliussen i VG Maskin AS ser fördelar med användning av ett branschanpassat rapporteringssystem.

VG Maskin tar sig an nya uppdrag med branschanpassat rapporteringssystem

När VG Maskin drar igång med fornminne-grävningar för Akershus kommun har de tagit i bruk ett branschanpassat rapporteringssystem. Tidrapportering, checklistor, masstransport och maskintimmar registreras nu digitalt via en app.

Varför har ni gått från ett mer standardiserat datainsamlingssystem till ett system mer tillpassat bygg- och anläggningsbranschen?

– Flera av de digitala rapporteringssystemen på marknaden idag försöker ta fram system som är anpassat flera olika branscher, vilket gör att man ofta blir halvbra på mycket men inte perfekt på något. Denna typ av system är möjligen en bra lösning för vissa företag, men VG Maskin önskar att ha ett system som är anpassat för framtiden och där utvecklingen av programvaran följer utvecklingen av vår bransch, säger Ståle Corneliussen hos VG Maskin om valet av SmartDok.

Föreställ dig en tidsregistrerings-app som kan kopplas till projekt, underprojekt, kunder, masstransport, maskintimmar och projektdokumentering – allt tillpassat din bransch. Det är det som gör att SmartDok skiljer sig från många andra tidsregistrerings-appar.

Viktigt att hålla vad vi lovar

– VG Maskin har flera ramavtal med kommuner och landsting, där uppdragen kan variera i storlek och komplexitet. Nu ska vi igång med fornminnes-grävningarna för Akershus kommun. I tillägg har vi uppdrag för Follobanan, som pågår hela året, säger Ståle.

Uppdragen strömmar in för företaget som har sin bas i Ås utanför Oslo. VG Maskin har idag 27 anställda + 3 personer som är inhyrda på permanent basis.

– Vi säger sällan nej till ett uppdrag, och vi håller det vi lovar. Vi är fokuserade på att leverera kvalitet i våra arbeten, till rätt tid. Vi ser utmaningar som kan lösas, och inte problem. I tillägg har vi byggt upp en solid kompetens internt, både administrativt och inom vårt verksamhetsområde, berättar Corneliussen.

– VG Maskin har också mångåriga strategiska samarbetspartners (SL gruppen och Anleggsgartner Sigurd Johannessen AS). Detta gör att våra kunder kan förhålla sig till en leverantör för grund- och utomhusarbete.

Nya rutiner med nytt system

När ett företag tar i bruk ett nytt digitalt system kan det påverka företagets rutiner. Hur tacklar ni dessa förändringar?

– Jag tycker att våra anställda har varit positiva till ett nytt system. Vi involverade dem i ett tidigt skede där flera av dem som önskade kunde bli centrala användare, samt tillitsvalda för de anställda. Detta var nog en av framgångsfaktorerna för att lyckas med implementeringen. Administrativt har det kanske varit fler förändringar än för användarna.

Ofta när ett nytt system introduceras handlar det om att vara öppen för nya sätt att göra saker och ting på.

– Det handlar om att vara öppen för att göra saker på ett annat sätt än det man är van vid, och faktiskt inse att det på sikt kommer effektivisera både egna arbetsuppgifter och administrativa arbetsuppgifter totalt sett. Så här långt har detta gått överraskande bra, säger han.

André Skuterud är fakturaansvarig hos VG Maskin. En stor maskinpark medför mycket administration och det kräver ett bra system.

Förväntad effektivisering

Alltid när något nytt tas i bruk förväntas resultat. Det samma gäller givetvis också när VG Maskin tar i bruk SmartDok.

– VG Maskin har förväntningar om att SmartDok kommer bidra till att effektivisera och förenkla administrativa processer, samt bädda för mer detaljerade rapporteringsmöjligheter än vi hade tidigare. Vi ser också potential i utarbetandet av dokumentationsunderlag, bl.a. vid användning av bilder med GPS-position, klockslag och datum, samt en mer effektiv användning av avvikelserapportering, säger Corneliussen.

Med 30 anställda, 10 grävmaskiner, 3 lastbilar, 1 krokbil och flera dumprar i drift är det tillräckligt att hålla koll på för administrationen. Men med SmartDok kan du få full översikt över maskintimmar och service, samt alltid ha översikt över vilket projekt maskinerna och de anställda är på. Att ha en sådan översikt ger VG Maskin en stor konkurrensfördel.

– Vi har även ett tätt samarbete med Expert maskinutleie och Beck Maskin för inhyrning av maskiner. Vi kan därför erbjuda våra kunder användning av lämpliga maskiner för de flesta typer av arbeten.

Miljöcertifieras

VG Maskin är också igång med certifieringsprocesser. Även här kan SmartDok bidra.

– Nu ska vi snart dra igång en process för att bli miljöcertifierade. Till en början med siktar vi på att bli certifierade enligt Miljöfyrtårnet. På sikt satsar vi på ISO14001. De många rapporteringsmöjligheterna som finns tillgängliga i SmartDok tror vi kan hjälpa oss i den här processen, och därmed bidra till en snabbare – och möjligen förenklad – implementering av ett miljöstyrningssystem, avslutar han. 

Se hur SmartDok kan göra ditt vardagliga arbete smartare