Visma.net

Visma.net

Ett modernt affärssystem med ett starkt ekosystem

Förenklar entreprenörernas vardagsliv och automatiserar registreringen av timposter till Visma från SmartDok.

Ett modernt affärssystem med ett starkt ekosystem

Förenklar entreprenörernas vardagsliv och automatiserar registreringen av timposter till Visma från SmartDok.

Vad ska synkroniseras:

  • Projekt
  • Underprojekt
  • Uppgifter synkroniseras från Visma och lagras som aktiviteter i SmartDok. Dessa är kopplade till projekt för korrekt spårning av timmar
  • Timmar registrerade på projekt / delprojekt / aktiviteter skickas från SmartDok till Visma, och dessa timmar kommer automatiskt att ställas in på ”Godkänd” i Visma vid synkronisering