Visma Business

Visma Business

Förenklar entreprenörernas vardagsliv

Integrationen mellan SmartDok och Visma Business går att anpassa mycket som du vill ha det.

Förenklar entreprenörernas vardagsliv

Integrationen mellan SmartDok och Visma Business går att anpassa mycket som du vill ha det.

Integrationen mellan SmartDok och Visma Business går att anpassa mycket som du vill ha det. Idag erbjuder vi två integrationsmöjligheter mellan programmen med tvåvägskommunikation, som det sedan finns möjlighet att bygga vidare på. Från SmartDok genereras ordrar till Visma Business. Fält som flyttas mellan programmen är bland annat:

  • Tid
  • Kund
  • Projekt
  • Användare
  • Avdelningar
  • Maskiner
  • Varor